"VENDINGER" med Trygve Luktvasslimo og Snorre Ytterstad

"Vendinger" er den aller første utstillingen i det nyetablerte rommet for kunst i Stormen bibliotek, Bodø. Utstillingen består av nyproduserte verk av kunstnerne Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo som tar for seg menneskets grunnleggende behov for å snu opp ned på etablerte sannheter.

UTSTILLING 2014

Kunstprosjektet er initiert av Bodø Kommune
Produsert av Se Kunst i Nord-Norge ved Kjersti Solbakken
Kuratert av Eva Skotnes Vikjord, Linn Rebekka Åmo og Kjersti Solbakken.

Utstilling i Stormen bibliotek i perioden 12. november 2014 - 28.februar 2015

Trygve Luktvasslimo og Snorre Ytterstad utnytter gjennom ulike tilnærminger kunstens potensiale som en kritisk stemme. I utstillingen utfordrer kunstnerne konvensjoner knyttet til religion, politikk, geometri, natur og språk i arbeider som er preget av subtil humor blandet med det største alvor. Begge kunstnerne er født og oppvokst i Nordland fylke og har også til felles at de har markert seg som både på den norske og den internasjonale kunstscenen.

Til utstillingen presenterer Trygve Luktvasslimo et tredelt verk som består av en film, en fotoserie og en performance. Filmarbeidet vil vises under en egen premierevisning på åpningsdagen. I filmen møter vi protagonisten Thor som reiser til Atacamaørkenen i Chile på søken etter åpenbaringer, høye fjell, tynn luftog ufiltrert lys. I tillegg til filmarbeidet vil utstillingen bestå av en serie fotografier kunstneren har tatt på øya Tro på Helgelandskysten, hvor man finner den uvanlige røde bergarten serpentin i form av et rødt fjell som stikker opp av havet, Rødøyfjellet.

Luktvasslimos arbeider peker på hvor man gjenfinner åndelige konsepter utenfor det religiøse feltet, for eksempel i de sakrale eller nyreligiøse elementene i den selvrealiserende samtidskulturen. Han undersøker i sine arbeider forførelse, tilbedelse og forløsning i musikk og i visuelle og tekstlige narrativ.

Snorre Ytterstads lekne, formale og grunnleggende inngrep springer ut fra en generell interesse av å problematisere skulptur og objekt som persepsjon og språk. For Ytterstad inngår objektets forhold til konkrete kontekster i produksjonen. Verkene springer ofte ut fra en fysisk transformasjon av objekter. I en serie arbeider med tittelen Target Sculpture har Snorre Ytterstad jobbet med målskiven som utgangspunkt for å skape en allegori over skulptur. Ved hjelp av hengsler foldes en flat 2 dimensjonal målskive ut til en 3 dimensjonal skulptur. Verket refererer direkte til en rekke historiske kunstnere som blant annet Alexander Rodchenco, Kenneth Noland og Jasper Johns.

Til Vendinger presenterer også Ytterstad maleriet Fluebinderen som problematiserer det imaginære og det konkrete i billedlig form. Ytterstad er interessert i hvordan fluebinding går ut på å lage en illusjon av noe levende. Fiskefluen illuderer livet gjennom sin form, men også gjennom bevegelse og hvordan den oppfører seg i vannet. Fluebinderen tar opp forholdet mellom kopien og det virkelige, det kunstige og det ekte.

Pressemelding

Formidlingstilbud barnehager

Formidlingstilbud skoler

Foto: Ernst Furuhatt
Snorre Ytterstad: "Target Sculpture" (3d rendring)
Foto: Ernst Furuhatt
Snorre Ytterstad, «Fluebinderen» 2009, maleri, 69,5 x 77 cm.
Foto: Ernst Furuhatt
Trygve Luktvasslimo, «En mer robust identitet, 2014» HD video, 18 min.
Foto: Ernst Furuhatt
Trygve Luktvasslimo: verk fra "Et rikt indre liv"