"Mitt Landskap - senmodernisme i dialog med samtidskunst"

SE KUNST feiret 40 år i 2016 og markerte sitt jubileum under Bodø Biennale med bl.a. åpning av utstillingen "Mitt Landskap". Utstillingen ble vist i Bodø høsten 2016 ved Stormen bibliotek, Bodø kunstforening og Bodø domkikre. Utstillingen turnerte i Nordland i 2017 og i Finnmark i 2018.

UTSTILLINGSTURNÉ 2016-2018

Produsent for utstillingen: Se Kunst i Nord-Norge
Kuratorteam: Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter og Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge
Produsent: Elise Cosme Hoedemakers, Se Kunst i Nord-Norge

Intensjonen for utstillingskonseptet Mitt Landskap er å speile noen av endringene i kunstsynet i tidsspennet 1976-2016, kulturelt forankret i Nord-Norge og relatert til europeisk og nasjonal kunst. Utgangspunktet er dialog mellom kunstnerskapet til den relativt ukjente nordnorske sen-modernisten Gunnar Tollefsen (f. 1933, Vesterålen) og en yngre generasjon samtidskunstnere som jobber uttrykks- og sjangermessig overskridende. Tollefsen er kjernekunstneren i prosjektet. I 1959-63 var han elev på kunstakademiet i Oslo under professor Åge Storstein. Følgende kunstnere av den yngre generasjon skal delta: Siri Austeen (f. 1961), Hans Christian Gilje (f.1969), Johanne Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f.1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine Larssen (f.1977), og Vemund Thoe (f.1980).

Mitt Landskap vil vise til et felles tematisk referansepunkt i kunstnerskapene, og sammenstillingene vil gi nye perspektiver til de ulike kunstnerskapene. Samtidig reflekteres det over kontraster og likheter mellom noen av de skiftningene vi har sett innen kunsten, i den gjeldende perioden. Gunnar Tollefsens kunstnerskap er med på å rette fokus på at det har skjedd andre ting i den nordnorske kunsthistorien knyttet til den europeiske kunstscenen enn en romantiserende tilnærming til naturen. Temaet re-aktiviseres i prosjektet ved ulike tilnærminger til og bearbeiding av natur og landskap, hos den yngre generasjonen av kunstnere. Idealet om den autonome kunsten innen den tradisjonen som Tollefsen tilhører, utfordres gjennom dagens sjangeroverskridende praksiser hvor blant annet stedspesifikke praksiser og lydkunst er med å belyse forskyvninger som har foregått. Samtidig vil det formale aspektet, som er sentralt hos både Tollefsen og de andre inviterte kunstnerne være i fokus. Målet er at utstillingen skal munne ut i mindre variasjoner, der visningsstedene vil bli utfordret med produksjoner av stedspesifikk og eksperimentell kunst.

Til utstillingen vil det bli utviklet et formidlingsopplegg for flere målgrupper ved kunstpedagog Kristin Risan. Formidling gjennomføres gjennom DKS Nordland og DKS Bodø.

Turnérute:
Bodø kunstforening og Stormen bibliotek: Høst 2016
Nordnorsk kunstnersenter: 27. januar - 19. mars 2017
Sortland kunstforening ( Kulturfabrikken): 29. april - 11. juni 2017
Alstahaug kunstforening (Kulturbadet): 26. august - 07. oktober 2017
Rana kunstforening (Rana Museum): 18. oktober - 18. november  2017
Vadsø kunstforening: 8.- 26.august 2018
Alta kunstforening: 04. - 27.oktober 2018

Presseklipp 2016
Folkebladet 30.aug.:
"Ny kunst i Nord-Norge"
Morgenbladet 2.sept: Notat
"Dobbelt opp"
Avisa Nordland 8.sept.:
"Feirer 40 år med trippelutstilling"
Avisa Nordland 21.okt.:
"Mitt Landskap i 3 ustillinger" 
Avisa Nordland 25.okt.:
Notat "Senmodernisme og glassmaleri" 
Presseklipp 2017
Bladet Vesterålen 24.jan.:
Gunnar Tollefsen i dialog
Helgeland Blad 25.aug.
"Ny utstilling" i Kulturbadet
Helgeland Blad 28.aug.:
"Former og kontraster"
Rana Blad 13.okt.:
"Satser på jubileumsutstilling"
Presseklipp 2018
Finnmarken 10.aug.:
"Fyller gammelkiosken med nytt kunstliv"
Altaposten 5.okt.:
"I Tollefsens landskap"

Publikasjon over utstillingen
Over 14.000 besøkende har sett utstillingen da den turnerte i Nordland og Finnmark fra 2016 til 2018. Nå har hele utstillingsprosjektet blitt til bok.

Boken har fått tittelen Mitt Landskap - senmodernisme i dialog med samtidskunst, og  inneholder bilder og presentasjoner av kunstnerne og deres arbeider i utstillingen. I tillegg har kunsthistorikeren Gunnar Danbolt skrevet et essay som tar et nærmere blikk på hva denne dialogen mellom den eldre modernisten og de yngre kunstnerne gir av fruktbare perspektiver på kunsten.

Les mer om boken her
Boken kan bestilles Pris 280,- + porto.
Ta kontakt med Se Kunst i Nord-Norge for bestilling: Send mail til post@sekunst.no

Relaterte artikler