Graffiti

Gjennom graffitiprosjektet knyttet til utstillingen "Spor av Strek", har Bodø fått en fargerik ”piece” som vekker stor oppmerksomhet og engasejment hos betrakterne.

GRAFFITIPROSJEKTET 2004-2005

Graffiti er en uttrykksform som gjenspeiler et av menneskenes grunnleggende behov: det å sette spor etter seg i tid og rom og å skape bilder.

Graffiti er blitt et negativt ladet uttrykk. Dette har bla skjedd fordi graffitien som uttrykk dekker alt som tegnes/sprayes direkte på veggen og fordi den er brukt ukritisk med tanke på stedsvalg og arkitektonisk miljø. Den har også vært i konflikt med bestående aksepterte visuelle kvaliteter og akseptert kunstuttrykk. Graffiti er et begrep som dekker mye og det er ofte langt mellom de utrykkene som kan betraktes fra kunstfaglige ståsted og betraktes deretter.
Graffitien er i sin grunnform og opprinnelse en del av en hel kultur som også innebefatter musikk, dans, mote og livsstil generelt.

Graffiti oppfattes av mange som destruktiv. Men den kan uttrykke skaperkraft og virke konstruktiv og samlende i miljøer som ellers ikke finner alternative positive aktiviteter. Graffiti kan produseres i store og små formater og gjøres rett på vegger eller på lerreter og plater. Graffiti kan gjøres varig eller temporær. Graffiti oppleves som et storbyfenomen og utsettes flere steder for 0-toleranselinjen. Den nord-norske virkeligheten er og bør være annerledes. Dette bør og kan synliggjøres gjennom dette prosjektet.

Graffiti i Bodø kunsforening

Med midler fra Norsk Kulturråd initierte SKINN et eget graffitiprosjekt under visningsperioden av Spor av Strek i Bodø Kunstforening. 

Etter en lang prosess med møter mellom Bodø Kunstforening, Bodø kommune og SKINN, ble det gitt tillatelse til at prosjektet kunne gjennomføres.  Nordland Musikkfestuke ble trukket inn, og prosjektet fikk plass i Musikkfestukas Scene Ung under tittelen Puls. Graffitiprosjekt ble gjennomført i forbindelse med åpning av utstillingsturnéen. 


Pay Two, alias Lars Undli malte en graffiti ”piece” på Løvold forretningsbygg vegg i vegg med Bodø Kunstforening(med godkjenning fra huseier og bygningssjefen i Bodø kommune). Motivet ble en fargesprakende signatur som kan leses som Pay Two. I ettertid har det vært mye ungdom som har sett på og fotografert veggen med graffitimaleriet. Huseieren er også fornøyd, og ”piecen” som var tiltenkt å kun være en periode blir nå værende permanent.   Graffiti på Løvolds foretningsbygg på Hundholmen plass i Bopdø.

Graffiti på Festspillene i Nord-Norge

I 2004 var det graffiti initiert av SKINN under Nordland musikkfestuke . I 2005 ble det gjennomført i Harstad v/Festspillene i Nord-Norge. SKINNs prosjekt Spor av Strek har bokstavelig talt satt spor etter seg i landsdelen. Andrè laget også et eget verk på en av byens mange bygninger. I Harstad er det ANS Tordenskjoldsgt. 5 (v/Roar Holtborg) som stilte en vegg til disposisjon. Veggen har de siste ti årene lidd en trasig skjebne som reklamevegg, i følge eier, og de ville benytte anledningen til å gjøre noe med det! Bygget ligger like ved Harstad kulturhus. 

André Eriksen er 29 år og kommer fra Stovner i Oslo. Han begynte med graffiti allerede i 1989. Siden den gang har han vært innom alle aspekter av fenomenet, fra å male på t-baner og bli fengslet til å få godt betalte jobber for store firmaer og tv-selskaper.   Graffitiprosjektet var et samarbeid mellom Festspillene i Nord-Norge, Harstad kunstforening, Pl@stelin@ - Ungdommens hus og SKINN. 
Graffiti på ANS Tordenskioldsgate 5, i Harstad.Graffiti workshop i Bodø og Harstad

Bodø Kunstforening arrangerte graffitiworkshop i august 2004, hvor en gruppe på 13 ungdommer mellom 12 og 23 år var entusiastiske deltakere.  Arrangementet gikk over tre dager i og utenfor Bodø Kulturhus. Techrock, alias Andre Eriksen, ledet workshopen hvor ungdommene fikk prøve seg med sprayfarge på plater utendørs. Ungdommene koste seg i det flotte været og på treplatene vokste det fram fargerike graffitimalerier. Resultatene var å se hele august utenfor Bodø Kunstforening på Hundholmen plass. I tillegg til workshop og performance, ble det arrangert seminar om graffiti og tegneverksted for barn. Grafittikunstner André Eriksen var også leder grafittiverksted under NUK++, kulturfestival for ungdom i Hartsad, i hele 5 dager i juni 2005. Deltakerne på NUK++ kommer fra hele Nord-Norge, og var i alderen 14 – 20 år.

Arkiv SE KUNST
deltaker i graffitiworkshop
Bodø kunstforening arrangerte 3 dagers graffitiworkshop for ungdommer