"GIERDU - bevegelser i samisk kunstverden"

Utstillingen "GIERDU - bevegelser i samisk kunstverden / sirdimat sámi duodje-jadáiddamáilmmis" er et spennende utstillingsprosjekt som tar for seg samisk kunst og de diskusjoner og utfordringer som beveger seg i den samiske kunstverden.

UTSTILLINGSTURNÉ 2009-2011

GIERDU inneholder kunstverk fra RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger,
som har en av Nordens mest interessante samlinger av samisk kunst.

GIERDU kan oversettes i betydning sammenheng eller sirkel, som også er et sentralt symbol i samisk kultur.
GIERDU - bevegelser i samisk kunstverden, henspeiler til dynamikken og mangfoldet i kunsten.

Mange av Nordens fremste samiske kunstnere er representert i utstillingen:
Lena Stenberg, Geir Tore Holm, Synnøve Persen, Daban Da (Asbjørn Forsøget og Gjert Rognli), Alf Salo, Annelise Josefsen, Outi Pieski, Ingunn Utsi, Monica L. Edmondson, Britta Marakatt-Labba, Marja Helander, Arnold Johansen,Jørn Magnus Langseth, Rose- Marie Huuva, Edil Sande, Andreas , Sarri, Anna-Stina Svakko, Aslaug Juliussen, Folke Fjellström, Randi Marainen og Bente Geving.

GIERDU er en utstillingsturnè med formidlingstilbud til Den Kulturelle Skolesekken, og tilbyr også seminarer og en publikasjon.
 
Se nettutstilling på www.gierdu.no
Pressebilder kan lastes ned herfra.

GIERDU er tilrettelagt for turnè i Nord-Norge 2009-2011.  Utstillingen er produsert av SKINN, Se Kunst i Nord-Norge,
Bodø og RiddoDuottarMuseat  – De Samiske Samlinger, Karasjok.

Prosjektet har mottatt støtte fra: FRITT ORD,
Kulturkontakt Nord, Norsk Kulturråd, DKS Nordland,
DKS Finnmark, Samisk Kulturfond og ABM-utvikling.

Foto: RDM Marvin Pope
Aslaug Juliussen, Hornild
Foto: RDM Marvin Pope
Geir Tore Holm, Parabol
Foto: RDM Marvin Pope
Alf Salo, Soltegn
Foto: Geir Jensen
Arnold Johansen, Marion
Foto: Daban Da
Daban Da