"Arenaoppdrag: Avtrykk"

Avtrykk er et pionerprosjekt som skal bringe nyskapende samtidskunst av nyutdannede kunststudenter fra kunstakademiet i Tromsø ut på den nordnorske kunstscenen. Prosjektet skal gi gjenlyd i tre fylker samtidig!

UTSTILLINGSTURNÉ 2014-2015

Produsent: Se Kunst i Nord-Norge

ARENAOPPDRAG: AVTRYKK

Tre parallelle kunstprosjekt skjer i samme tidsrom på tre produksjonsarenaer i de tre nordligste fylkene. Deretter skal hver av de tre utstillingene turnere i sitt fylke - for så å ende opp samlet på et sted i Nord-Norge. Det er videre muligheter for turné i nordområdene. 

Om Arenaoppdrag «Avtrykk»: 
Prosjektet ble utlyst for kunstnere, produksjonsarenaer og mottakere av utstillingsturné våren 2013. Kunstnerne skal knytte tematikk opp til stedet som utgangspunkt. Prosjektet har en forankring i å tilføre visningsarenaen ny kompetanse. Dette gjennom utvikling av fagkompetanse, produksjonskompetanse og formidlingskompetanse i en gjensidig læringsprosess for både kunstner og produksjonsarena. 

Presentasjon av kunstnere og produksjonsarenaer:

Sortland Kunstforening (Nordland): 
Emilija Skarnulyte (Litauen) & Tanya Busse (Canada):
Prosjektet med arbeidstittel «Hollow Earth» ser på landskapet som en kropp, der boring og sprenging kan sammenliknes med arr og traumer på jordens overflate.  Duoen ser på den usynlige arkitekturen under jordoverflaten og bruker dette som utgangspunkt for arbeider med installasjon og skulptur. Emilija Skarnulyte og Taya Busse går siste året på mastergradstudiet ved Kunstakademiet i Tromsø.

Harstad Kunstforening (Troms): 
Margrethe Iren Pettersen (Norge):
Prosjektet med arbeidstittel «Den levende erfaring» tar utgangspunkt i planters narrasjoner og lar dette finne vei videre inn i prosjektet. Tematisk er hun opptatt av bevegelse og forgjengelighet i tid og rom. Kombinasjonen lyd & broderi med klar parallell til tradisjon, versus teknologi er et viktig element i hennes arbeid. Margrethe Pettersen har en bachelor i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø.

Hammerfest Kunstforening (Finnmark): 
Geir Backe Altern (Norge):
Prosjektet med arbeidstittel «Jeg flytter ut» har tematikk gjenbruk, begrensninger, muligheter, arkitektur og natur. Han jobber innen sjangeren «stedsspesifikt snekkeri» der materialene planker, skruer, tau, noe eget, og noe fra stedet, bestemmer retningen inn i prosjektet. Geir Backe Altern har en bachelor i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge og Nordland Fylkeskommune. 

Turnérute

Faktaark "Den levende erfaring"

Faktaark "Jeg flytter ut"

Faktaark "Hollow Earth"

Pressemelding

Foto: Maida Hals
Geir Bakke Altern, utstillingen "Jeg flytter ut"
Foto: Kjell Ove Storvik
Fra utstillingen "Hollow Earth" - Tanya Busse og Emilija Skarnulyte
Foto: Matti Aikio
Fra utstillingen "Hollow Earth" - Tanya Busse og Emilija Skarnulyte
Foto: Leif Wallenius, Kjøllefjord kunstforening
Geir Bakke Altern, fra utstillingen "Jeg flytter ut"
Foto: Eivind Arvola
Fra utstillingen "Den levende erfaring" - Margrethe Pettersen