"Stedsidentitet" Irene Nordli og Karin Blomgren

Til Biennalens festivalutstilling har vi invitert to kunstnere, Karin Blomgren (f. 1987, Stockholm) og Irene Nordli (f. 1967, Lørenskog). Blomgren og Nordli arbeider materialbasert, hovedsakelig med leire og keramikk. Med utgangspunkt i utstillingens tema stedsidentitet skal kunstnerne skape steds-spesifikke verk, Blomgren i Bodø kunstforening og Nordli i Stormen bibliotek (Stormen kunst). 

BIENNALEUTSTILLINGEN 2018

"STEDSIDENTITET" BODØ BIENNALE FESTIVALUTSTILLING 2018

Utstillingen er kuratert og produsert i samarbeid mellom Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST), Bodø kunstforening og Stormen bibliotek.

Bodø kunstforening og Stormen bibliotek 07.09.2018 - 21.10.2018
Begrepet stedsidentitet favner mye og kan betegne alt fra fysiske, karakteriske egenskaper ved stedet (særegenheter, hverdagsligheter, kultur, geologi, næring m.m.) til stedsforestillinger, stedsopplevelser og tilhørigheten man har til stedet. Det kan være relasjonelle, emosjonelle eller funksjonelle tilknyttinger. Kunstnerne står fri i sin fortolkning av den tematiske rammen, og med nærmere blikk på Bodø som sted, får kunstnere dra referanser enten til byens historie, nåtid eller dens fremtidige utvikling.  

BIO KUNSTNERNE
IRENE NORDLI
har siden uteksamineringen fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 1996 hatt en rekke galleri- og museumsutstillinger i inn- og utland. Hun har også laget flere offentlige utsmykninger, blant annet ved Asker Kulturhus, Lillestrøm sentrum, Halden fengsel, Mesterfjellet Skole og Bodø vgs. Skulpturen That Was The River, This is The Sea (2015) med en overflate av gull-mosaikk er plassert utendørs ved Bodø vgs.
Nordli underviser i keramisk kunst på avdelingen Kunst- og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Om sitt arbeid så sier hun. «I mer enn 20 år har porselen vært mitt viktigste materiale. Jeg følger og fornyer materialets historie. I mine nye arbeider har porselenet blitt gradvis mer oppslukt av sin egen materialitet. De fragmenterte og gjenkjennelige kroppsdelene beveger seg mot en større grad av abstraksjon. Det kontrollerte støpte går mot en oppløsning og jeg lar den modellerte organiske materialiteten buldre frem og ta overhånd. Figurene mine forsvinner inn i leiren som om jeg forsøker å komme under huden på det jeg gjør.» 

KARIN BLOMGREN har sin MA i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). I sitt arbeid fokuserer hun på stedsspesifikke installasjoner i flyktige materialer. I samarbeid med Erna E. Skúladóttir har hun presentert store, romlige installasjoner som undersøker møtet mellom store mengder leire og arkitektur. Disse har blitt vist ved Galleri F15, Moss; KRAFT, Bergen; Visningsrommet USF, Bergen og senest på Parcours Céramique Carougeois International Biennial i Sveits. I 2016 ble hun tildelt Norske Kunstforeningers Debutantpris for sin deltakelse på Høstutstillingen i Kunstnernes Hus, Oslo. 

Prosjektleder: Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST)
Produsenter: Aslak Juell Kristensen (kurator Stormen kunst) og Cathrine Persson (daglig leder Bodø kunstforening)
Kuratorium: Marianne Bjørnmyr (programråd SE KUNST), Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST), Ingunn Milly Hansen (kunstnerisk råd Bodø kunstforening), Eva Skotnes Vikjord (daglig leder SE KUNST)

Bodø Biennale2018