"Lyden av kunst"

De siste årene har musikken funnet mye gjenklang i samtidskunsten. Mange visuelle kunstnere er også musikere, mens for andre representerer musikkens umiddelbarhet et uforanderlig ideal som de ønsker å uttrykke gjennom sitt eget arbeid. Turnéen i Nord-Norge finansieres av Nasjonalmuseet.

UTSTILLINGSTURNÉ 2014-2015

Produsent: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Turné og formidling i Nord-Norge: Se Kunst i Nord-Norge. 
Turnéperiode: 01.09.2014-31.05.2015

"LYDEN AV KUNST"

De siste årene har musikken funnet mye gjenklang i samtidskunsten. Mange visuelle kunstnere er også musikere, mens for andre representerer musikkens umiddelbarhet et uforanderlig ideal som de ønsker å uttrykke gjennom sitt eget arbeid. Turnéen i Nord-Norge finansieres av Nasjonalmuseet.

Utstillingen fokuserer på den yngre generasjonen europeiske kunstnere og inneholder arbeider fra 2000 til 2012. Den viser hvordan musikk og visuell kunst kan knyttes sammen i et unikt kunstnerisk språk. Utstillingen er spin-off fra «I Wish This Was A Song. Music in Contemporary Art», Museet for Samtidskunst.

Formidling
Med utstillingen vil det følge et verkstedtilbud. Elevgrupper på ulike trinn vil få tilpasset verkstedtilbud som er relevant for deres kompetansemål. 

Tilbudet vil bestå av et verksted hvor publikum skal lage 
lyd-komposisjoner. Her er det tenkt at publikum skal skape lyd-komposisjoner gjennom samspill, eventuelt lage komposisjoner med tekst. Verkstedet vil lage noe lyd, og vil derfor egne seg best i et eget rom.

Med utgangspunkt i lærerplanen for grunnskole og videregående skole, gir utstillingen elevene mulighet til å tilnærme seg musikk og visuell kunst på en god og deltagende måte. Elevene vil komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Samtalen med elevene om hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, tas opp i omvisningen og de vil etterpå bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid.

Eget arbeid -  Klagekoret
Ideen er at elevene/publikum etter inspirasjon fra verket Complaints Choir, skal skrive ned sine egne klager og lage en klagesang på melodien Tante Sofie sinte vise. Klagesangene vil bli filmet og elevene/publikum kan sende filmsnutten til seg selv.

Kontaktinformasjon: Pia Lidvall, koordinator utstilling og formidling, 
tlf. 75 50 66 20 / 911 04 805, e-post: pia@sekunst.no

Pressemelding

Om Kunstverkene - lærerveiledning

Turnérute

Foto: Mikkel McAlinden
Tori Wrånes, The Opposite is also True 2, Statoil Art Award, Kunstnernes Hus 2011.
Camille Nordment, TripLight
Sophie Clements, Bicycle Samba