”SKINN 1976–2016, Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år”

En vakkert innbundet bok på over 200 sider for alle som har interesse for hvordan samarbeid, kulturpolitikk og kunstformidling har utviklet seg i Nord-Norge gjennom de siste 40 år.

Publikasjon for salg

Kunstformidlingsinstitusjonen Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) ble dannet i 1976, og nå er den 40 år lange historien samlet mellom to permer av historiker Unni Krogh.  En organisasjons historie som speiler noen av endringene i det visuelle kunstfeltet perioden 1976-2016.

En bok for alle som har interesse for hvordan samarbeid, kulturpolitikk og synet på kunstformidling har utviklet seg i Nord-Norge gjennom de siste 40 år, en bok som ikke bare dokumenterer SKINNs virksomhet, men også belyser kunstfeltet i sin helhet i landsdelen. 

Da SKINN nærmet seg 40 år, ble historiker Unni Krogh kontaktet med oppdrag om å dykke ned i historien om de 40 første årene. Boken er blitt til gjennom et grundig arkivarbeide, research og intervjuer. Sentrale personer i SKINNs historie har delt sine minner, erfaringer og synspunkter på utviklingen av kunstfeltet i Nord-Norge fra 1970-tallet og fremover. Alt dette er samlet og formidlet gjennom 200 sider, rikt illustrert med bilder fra utstillinger og formidlingsopplegg.

Førti år med kunstformidling i nord
Samorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) ble stiftet i 1976, og ble skapt i en langstrakt og grisgrendt landsdel der kunstelskere i byer som Hammerfest, Harstad og Bodø for lengst hadde startet kunstforeninger og laget utstillinger. Men de ønsket flere foreninger, de ønsket å trekke i lag, og de ønsket å bli bedre. Høsten 1975 inviterte Bodø kunstforening alle kunstforeningene i Nord-Norge til et seminar. Det ble starten på SKINN og det som i dag er Se Kunst i Nord-Norge.

Motspillere og medspillere
I boken skriver Krogh om brytninger mellom kunstforeningene og kunstnere, 0m hva SKINN skulle være, hun skriver om landsdelsentusiasme og distriktsbygging og om mangel på økonomi som i perioder stoppet SKINN. Hun trekker fram politikernes planer der SKINN etter hvert ble anerkjent som en kompetent aktør innafor kunstformidling. Men, som hun også skriver «… en organisasjon som ønsker å vokse og utvikle seg vil også møte motbør og aktører som i alle fall i enkelte faser kan virke som motspillere». Videre trekker hun frem at organisasjonen SKINN er og har vært en viktig kunstformidler i Nord-Norge. «En organisasjon med velutviklete evner til å fange opp og innrette seg etter politiske signaler og endringer i den visuelle kunstens uttrykk». 

I arbeidet med boken har Krogh fulgt utviklingen av SKINNs forskjellige virksomhetsområder fra starten i 1976 til og med 2016.

Les bokanmeldelse av Dag Solhjell, kunstsosiolog dr. philos

Pris 175,- + porto

Ta kontakt med Se Kunst i Nord-Norge for bestilling: Send mail til post@sekunst.no