Kunsthistorisk foredrag "Stringens, mangfold, frihet: Tolkningsrom i Bjørg Heggstad Jakhellns kunst

SE KUNST inviterer til kunsthistorisk foredrag ved Svein Aamold, Professor dr.art.,kunsthistorie, Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet.

21.MARS 2020 - AVLYST
10.03.202013:37 SE KUNST

ARRANGEMENTET ER UTSATT

FOREDRAG:
Stringens, mangfold, frihet: Tolkningsrom i Bjørg Heggstad Jakhellns kunst
Foredragsholder:
Svein Aamold er professor i kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

BIO:
Svein Aamold er utdannet ved Universitetet i Oslo, med doktorgrad på en avhandling om den katalansk-norske billedkunstneren Ramon Isern (1998). I perioden 2009–17 ledet han det internasjonale forskningsprosjektet Samisk kunst (SARP), hvis resultater ble publisert i antologien Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives (Aarhus universitetsforlag, 2017). For tiden er han med i det internasjonale forskningsprosjektet «Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century» (ledet av Ingeborg Høvik, UiT). Hans forskning er konsentrert om billedkunsten fra 1800-tallet frem til vår tid, urfolkskunst og kunstteori, diskutert så vel i globale som i regionale perspektiver (bl.a. spansk kunst, nordområdenes kunst). I april-mai i år er han «Visiting Professor» ved University of Lapland, Rovaniemi.

Foredraget er gratis og åpent for alle!

Arr. Se Kunst i Nord-Norge

KUNSTBLIKK 21. MARS