"The essentials" Barents Spektakel 2021

Hensynet til hva som er essensielt har i 2020 blitt til fundamentale spørsmål. Ikke bare for myndighetene som må håndtere koronapandemien, men også for oss vanlige folk som må finne nye måter å tenke på, og leve på i hverdagen.

OMTALE

BARENTS SPEKTAKEL 2021 "THE ESSENTIALS" KIRKENES 17.–21. FEBRUAR 2021
Tekst: Neal Cahoon - kurator, Pikene på broen. 
Bildetekst: Sever 7, Антропшино /Antropshino, stillbilde fra film.
Publisert 14.12. 2020 | Se Kunst Magasin nr 04 2020


Hva er essensielt her?
Hensynet til hva som er essensielt har i 2020 blitt til fundamentale spørsmål. Ikke bare for myndighetene som må håndtere koronapandemien, men også for oss vanlige folk som må finne nye måter å tenke på, og leve på i hverdagen.

Med all den usikkerhet som følger en global helsekrise har arbeid, mobilitet, kommunikasjon og all form for sosial samhandling blitt gjenstand for spørsmål om hva som er nødvendig. Hva er nøkkelaktiviteter, og hva er essensielt for samfunnet, sett fra ulike perspektiver og kontekster.I en tid med informasjonsmetning og økende global usikkerhet, er dette kontekstavhengige spørsmål. Her er de subtile aspektene ved det å leve ofte like viktige å vurdere som de større endringene.

Barents Spektakel 2021
I Barents Spektakel 2021 vil kunstnerne, kuratorene, våre samarbeidspartnere og lokalbefolkningen på hver sin måte eksperimentere med nye og trygge måter å jobbe på under helt uvante omstendigheter og betingelser. De vil undersøke, stille spørsmål og prøve å avdekke hva som er det essensielle i livene våre, og hva alt dette kan bety for grensesamfunnene i nord. Hvordan kan kunst, poesi og lokalsamfunn bidra inn i disse diskusjonene? Kan vi tenke forbi det menneskelige perspektivet i møte med slike spørsmål? Hvilke større sammenhenger spiller inn, og hva kan oppstå når våre tidligere prioriteringer og verdiperspektiver gjennomgår en så radikal forandring?

Fortsatt Grensekryssing
Akkurat som alle andre kunst og kulturvirksomheter må Pikene på broen prøve å tilpasse Barents Spektakel etter nye regler og restriksjoner. Vi må finne nye måter å gjennomføre neste års festival – til tross for alle utfordringene pandemien fører med seg.

For første gang i festivalens historie kan vi ikke ønske våre nærmeste naboer på russisk side av grensen velkommen til Kirkenes reint fysisk. Som et svar på dette vil festivalens form i enda større grad bindes tett opp til tema. Alt må henge sammen dersom vi skal kunne opprettholde de viktige grenseoverskridende forbindelsene festivalen er så kjent for.

Som en del av festivalens transformasjon av Kirkenes vil teaterregissør Evgeny Goman og lysdesigner Torbjørn Thrane Sandnes åpne opp for en aktiv og grensekryssende dialog som utvider tid og rom. For å skape en følelse av nærvær og kommunikasjon over grensen rundt om i hele byen. Kunstnerkollektivet Sever 7/North 7 fra S. Petersburg vender tilbake til Kirkenes med nye konseptuelle måter for hvordan vi kan lage festivalbar og andre sosiale møteplasser i denne rare tiden.

Det gode liv
Det kunstneriske forskningsprosjektet det gode liv // The Sweetness of Living, starter under Barents Spektakel 2021 og vil deretter fortsette på ubestemt tid. Prosjektet skal utforske situasjoner hvor det Det gode liv forklares i en kontekstuell sammenheng med livet i de nordiske land og Nord-Vest Russland.

Med henvisning til tekster og tanker fra Matt Hern, Am Johal og filosof Giorgio Agamben, vil et nyopprettet nettverk av kunstnerne i Norge, Sverige, Finland, Russland og Danmark, bidra til en gjennomtenkning av dette viktige kulturelle spørsmålet. Kunstnere som Kvae & Bark, Britt Hennie Halvorsen, og Matti Aikio ønsker å utforske holdninger til hva som er Det gode liv og hvordan det kan forme framtiden. Hvordan kan vi gjenopprette tiden vi har mistet, hvordan motstå kapitalismen og gjøre det mulig for oss å definere livet som noe utenfor arbeidslivet.

Flere kunstnere, prosjekter og bidragsytere til festivalen vil annonseres snart.
For mer informasjon se www.barentsspektakel.no