Løfter formidlingsarenaer i nord

I juni behandler Stortinget Kulturdepartementets forslag til stortingsmeldingen «Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid».

AKTUELT
Publisert 15.juni 2021 | Se Kunst Magasin nr 02 2021

Den etterlengtede Stortingsmeldingen som Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la frem i mars vil legge føringer for museumspolitikken for hele museumsfeltet i årene frem til 2050, og regionenes videre samarbeid med staten på dette området.

I de kommende 30 årene ønsker Kulturdepartementet å gjøre et løft for den visuelle kunstscenen i Nord-Norge. Ifølge meldingen er det et stort behov for prioritering av investeringssøknader, og departementet har laget en egen tiltakspakke som kalles ‘Kunst i nord’. Her ønsker departementet å bedre den fysiske infrastrukturen for relevante institusjoner og lokasjoner for visuell kunst i landsdelen, å gjøre mulige organisatoriske grep, og tilføre driftsmidler for å ta i bruk nye bygninger, utvidelser eller rehabiliteringer av eksisterende bygg. Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) skal få utvidet sine fasiliteter og lagringsmagasin, for å få mer plass til permanente basisutstillinger og temporære utstillingsprosjekter. I tillegg skal NNKM få tilrettelagt et lokale på Svalbard for å fortsette sin tilstedeværelse her med skiftende kunstutstillinger.

Museumsmeldingen støtter også opp om Nordland fylkeskommune sitt forslag om at Nordnorsk kunstmuseum bør få en avdeling i Bodø, hvis fylkeskommunen og Bodø kommune kan konkretisere et prosjekt med alternativer for lokalisering slik at en avdeling kan realiseres. En slik ny formidlingsarena skal integrere flere av de historiske kunstsamlingene av billedkunst som forvaltes i Nordlandsregionen.

Kulturdepartementet vil også prioritere at Grenselandmuseet og Saviomuseet i Kirkenes får et tilbygg, for å gjøre tilgjengelig hele den store samlingen av kunstverk av John Andreas Savio som Sør-Varanger kommune eier og som forvaltes av Tana og Varanger museumssiida. Departementet ønsker også at bygningen til RiddoDuottarMuseat i Karasjok rehabiliteres og utvides, for å gjøre mer av kunsten i Sametingets kunstsamlingen tilgjengelig for publikum.

Les meldingen på regjeringen.no