Fortellinger av François-Auguste Biard i Nordnorsk kunstmuseum

I nært samarbeid med franske Maison de Victor Hugo museum åpnet Nordnorsk Kunstmuseum dørene til storsatsningen ANDRES LIV - Fortellinger av François-Auguste Biard m.fl. den 2. mai.

Pressemelding fra NNKM

Utstillingen Andres liv - Fortellinger av François-Auguste Biard kan opplevers i Nordnorsk kunstmuseum i tidsrommet 02.mai til 29. august.

François-Auguste Biard var en av 1800-tallets fremste franske malere, og høstet stor anerkjennelse for sine realistiske og romantiske menneskeskildringer fra reiser rundt omkring i verden. I 1839 deltok Biard på en ekspedisjon til Svalbard, og besøkte en rekke steder i Nord-Norge og Nord-Sverige. Maleriene gir et unikt innblikk i hvordan samisk urbefolkning ble skildret i Sentral-Europa på 1800-tallet.

Del av den permanente samlingen
Noen av de viktigste ervervelsene Nordnorsk Kunstmuseum har gjort, er verk av Biard med inspirasjon fra denne reisen: Sameleir, Læstadius preker for samene, Kamp med isbjørner og Magdalenabukta. Spesielt Læstadius preker for samene og Kamp med isbjørner fikk oppmerksomhet ved anskaffelsen og har siden vært vist frem så godt som permanent.

Fungerende daglig leder, Line Fusdahl uttaler at, «Det er med stor glede vi nå kan vise frem den hittil største samling av Biards verk for et publikum. Utstillingen – som åpnet 2. mai og blir stående til 29. august – er resultatet av tre års planlegging og nært samarbeid med Maison de Victor Hugo museum i Paris. Utstillingen består også av utlånte verk fra andre museum og institusjoner i Frankrike, USA og Norge, samt fra private utlånere fra flere land.»

Nordlige perspektiver sett fra flere vinkler 
Kurator Espen Johansen forteller at «Utstillingen har fått navnet «Andres liv» fordi vi ønsker å vise hvordan Biards kunstnerskap beskriver andres liv. Utstillingen inneholder over hundre verk, og viser også arbeider fra en rekke andre samtidskunstnere. Vi har valgt verk fra blant annet Tomas Colbengtson, Annika Dahlsten og Markku Laakso, Crispin Gurholt, Marja Helander, Aslaug Magdalena Juliussen og Raisa Porsanger, for å fremheve nordlige perspektiver som en refleksjon på Biards kunstnerskap.»

De fleste samtidsverkene har forankring i nordlige strøk, spesielt fra kunstnere med tilhørighet til samisk kultur. Mange av verkene skiller seg fra Biards kunst i form og uttrykk, men har fellestrekk i temaene de beskriver.

«Vi har valgt å presentere Biard sammen med andre kunstnere for å stille spørsmål ved Biards kunstverk. Vi ønsker å gjøre publikum bevisst på at Biard skildrer andres liv sett fra sitt perspektiv; en franskmann på 1800-tallet. De andre kunstverkene blir stemmer som kommenterer og problematiserer Biards fremstilling av samtiden», avslutter Johansen.

Les mer om utstillingen på Nordnorsk Kunstmuseums nettside.