Hvor søke tilskudd for å realisere neste kunstprosjekt

Tips om tilskuddsordninger for visuell kunst 2021

05.10.202113:35 SE KUNST

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Se støtteordninger for det visuell kunst

KORO støtter formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Søknadsfrist 1. september.

Stiftelsen Fritt Ord

forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Søknadsfrister i 2021


Barentssekretariatet
hjelper med å realisere norsk-russiske samarbeidsprosjekt.
Søknadsfrister i 2021


Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Gavefond.
Støtte til allmennyttige formål i Nord-Norge og på Svalbard.
Søknadsfrister i 2021 er 15. februar, 15. august og 15 november. Les mer

Nordland fylkeskommune
Tilskudd for organisasjoner / foreninger Les mer

Troms og Finnmark fylkeskommune
Oversikt over tilskudd og virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Les mer

Momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet gir momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. Les mer

Norske Kunstforeninger deler ut støtte til frakt av kunst, utstilling-
og formidlingsprosjekter og utstyr til visning av kunst.

Det er to faste søknadsfrister per år:
1. mai – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. juli–31. desember. 
1. november – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. januar–30. juni
Les mer