L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Tips om tilskuddsordninger for visuell kunst 2020

Aktuelt!
Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien.

24.06.202013:35 SE KUNST

KULTURRÅDET:
Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien. Les mer

Se alle støtteordningene fra Kulturrådet

- ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst). Gjenværende søknadsfrist i 2020 er 02.desember 2020. Les mer

- Tverrfaglige tiltak. Det kan søkes tilskudd til tverrfaglige prosjekter og arrangementer og til tiltak som bidrar til og understøtter visning og formidling av flerkunstnerisk innhold. Søknadsfrist 02.september 2020. Les mer 

Søknadsfrist for EØS-midler 
30. sep. - EØS-samarbeid, Litauen
28. okt. - EØS-samarbeid, Portugal

Stiftelsen Fritt Ord
forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Søknadsfrister i 2020

Koronakrisen: Fritt Ord med 40 millioner ekstra til prosjekter. Les mer

Barentssekretariatet hjelper med å realisere norsk-russiske samarbeidsprosjekt.
Søknadsfrister i 2020

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Gavefond.
Gjenværende søknadsfristene for 2020 er 15. august og 15. november: 
Søknadsskjema åpner ca. 1. juli. Les mer

Nordland fylkeskommune
Kulturprosjekter og arrangementer
- Gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.  Søknadsfrist er 01.september 2020. Les mer

Troms og Finnmark fylkeskommune
Oversikt over tilskudd og virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Les mer

Momskompensasjon søknadsåret 2020
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. Les mer

Norske Kunstforeninger deler ut støtte til frakt av kunst, utstilling-
og formidlingsprosjekter og utstyr til visning av kunst.

Støtteordningene skal bidra til at kunstforeninger over hele landet kan vise profesjonell samtidskunst.
Søknad om støtte må sendes før tiltaket settes i gang. Det er to faste søknadsfrister per år:
1. mai – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. juli–31. desember. 
1. november – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. januar–30. juni
Les mer