L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Tips om støtteordninger for kunstfeltet

Tilskuddsordninger med søknadsfrist januar-mars 2020

25.11.201913:35 SE KUNST

Stiftelsen Fritt Ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Søknadsfrist er 03.januar 2020. Les mer

Kulturrådet 
Støtteordningen prosjektstøtte visuell kunst vil gå fra 4 til 3 søknadsfrister per år.
Søknadsfrist er 15. januar 2020. Les mer

KORO - Kunst i Offentlig rom
KOROs ordning for tilskudd og produksjonsbistand har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt. Søknadsfrist 01.februar. Les mer

Barentssekretariatet hjelper med å realisere norsk-russiske samarbeidsprosjekt.
Søknadsfrist er 01. februar 2020. Les mer

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Gavefond.
Søknadsfrist er 15. februar.
Les mer 

Nordland fylkeskommune
Visuell kunst - Tilskudd til arrangører av utstillinger i Nordland.
Søknadsfrist er 01.mars 2020. Les mer

Troms og Finnmark fylkeskommune
Oversikt over tilskudd og virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Les mer