Endelig kunstlokaler på Finnsnes igjen

Finnsnes og Midt-Troms får endelig et visningssted for visuell kunst igjen. 10 – 15 år etter at Midt-Troms kunstforening stoppet opp, er ei ny kunstforening startet. Den har fått navnet Senja kunstforening og tar mål av seg til å være ei regional kunstforening for de 6 – 7 kommunene i denne delen av Troms.

AKTUELT

Presseskriv Senja kunstforening 23.01.2022

 

Styret (med vara) i nystarta Senja kunstforening med leder Ingrid Signy Karlsen foran. Fra venstre bak Jenny Hoff, Arild D. Moe, Marion Olsen, Kay Erling Ludvigsen, Anne Grete Stave, Randi Sørensen og Rikke Steiro.

Den nye kunstforeninga vil fra starten holde til i det nedlagte posthuset i sentrum av Finnsnes. Det har et høyt glasstak som gir et godt rom og dagslys. – Det er ei svært gunstig plassering inntil torget i sentrum, sier Arild D. Moe, nestleder og kasserer i Senja kunstforening.  Moe ledet den tidligere kunstforeninga i flere år og satt senere i styret i SKINN i tre perioder.

Det er to grunner til at Senja kunstforening starter opp nå.  For det første var det noen titusen kroner igjen fra den tidligere foreninga.  Dernest hadde lokale kunstnere hatt suksess med ei popup-utstilling med egne arbeider.  I høst fikk de låne ledige lokaler i Postgården. Det gikk så bra at de leide lokalene ut året.

Det har gjennom årene vært gjort flere forsøk på å gjenopplive kunstforeninga i Midt-Troms. Men siden man manglet lokaler, klarte man ikke å få valgt et styre. Nå har Senja kunstforening et styre med erfarne kunstnere og kulturarbeidere pluss yngre medlemmer med nyttig kompetanse.

Etter at Senja kunstforening ble startet i oktober, søkte styret Senja kommune om 200 000 kroner til et prøveår i Postgården.  – Vi arbeidet aktivt opp mot politikerne og fikk støtte for at byen og regionen mangler et godt galleri som også kan ta imot profesjonelle kunstutstillinger, forteller Moe.  Og i budsjettmøtet i desember ble den økonomiske støtten enstemmig innvilget, for et prøveår. Det gir foreninga mulighet for fylkeskommunal støtte fra neste år.

Den tidligere kunstforeninga, som ble stiftet i 1992, brukte foajeen i kulturhuset på Finnsnes.  Det viste seg etter hvert ikke å fungere i og med at foajeen var vrimlearealer - med lange åpningstider - for bibliotek, kino og forestillinger.

Nå blir lokalene i Postgården gjort klare for kunstforeninga.  Det er allerede klart at den skal ta imot Nordnorsken i juni. Samtidig avtaler styret perioder med separatutstillinger med regionale kunstnere. En av dem er Kari Nord, nå bosatt i Dyrøy. Utover det blir det kvartalsvise salgsutstillinger for lokale kunstnere, mange av de samme som sto bak Senja popup.  Åpning er planlagt til tidlig i mars.