Se Kunst Magasin nr 04 desember 2022

I denne utgivelsen kan du lese om kunstnerne i Rønvik Vel som må flytte fra atelierene sine, men vet ikke når eller hvor. I Bodø erfarer kunstnere at kommunen lokker med muligheter som ikke finnes. Skal kunstnere miste sine atelierer rett før Bodø blir kulturhovedstad i 2024? Hva gjøres med det prekære behovet for arbeidsplasser og produksjonslokaler?

I Tromsø er planleggingen av Kunstens Hus godt i gang, men hva er det prosjektet egentlig handler om, hva er status og hva skal det bidra med til byen og kunstfeltet?

Les også om hva byens eldste kulturkonsumenter sier om hvor inkluderende kulturbyen Bodø er for de eldre? Mens eldre i andre deler av samfunnet kan oppleve å bli oversett, er eldre kunstnere oftere ansett som ressurspersoner.

Les intervjuet med grafiker Are Andreassen om å være eldre kunstner. Les også portrettintervjuet med kunstner Pia Krabberød om natur, landskap og menneskets plass i det økologiske kretsløpet, og intervjuet med duojár og veskedesigner Pia Katarina Jannok som forklarer at duodje tar tid og sisti, en tradisjonell og miljøvennlig garvingsmetode av reinskinn, tar et helt år å utføre.

Les kunstkritikk av utstillingen «Made of Stone», der Skade Henriksen og Annelen Røe tar for seg fjell, mineraler og gruvedrift i nord. Kritikk av LIAF 2022 – Lofoten internasjonale kunstfestival som i år hadde fått tittelen «Fantasmagoriana», og kritikk av Robel Temesgens fargesterke separatutstilling «Interior landscapes».  

Kiyoshi Yamamotos «Go Cry On Sombody Else’s Shoulder» var et fargesprakende kunstprosjekt som nådde et høydepunkt under Bodø biennale 2022. Nå rundes kunstprosjektet av med en bilderik publikasjon som følger Se Kunst Magasin Nr. 4/2022. Enkeltutgave kan kjøpes fra og med 16.desember via tekstallmenningen.no

Enkeltutgave 105 kr

Betalingsalternativer: