"SYRIAN ART FAR NORTH" virtuell visning av utstillingen.

Utstillingen SYART åpnet i Galleri Nord-Norge lørdag 22. februar, og skulle stå til 29. mars. Men da regjeringen la ned forbud mot alle kulturarrangementer 12. mars, stengte også galleriet med umiddelbar virkning. Nå kan du oppleve en virtuell versjon av utstillingen. 

Tekst og foto: Galleri Nord-Norge

SYRIAN ART FAR NORTH: VIRTUELL VISNING

22.FEBRUAR - 15.JUNI 2020

Internasjonal utstilling med stor spennvidde i sjanger og teknikk 

Utstillingen inneholder verk fra nitten etablerte profesjonelle syriske samtidskunstnere, og inkluderer malerier, skulpturer og digital kunst inspirert av deres fedreland Syria. Seks av dem er fortsatt bosatt i Syria, tretten er spredt over hele verden.

Med utstillingen håper initiativtakerne Phadi Mubda og Adrian Aressønn Norwich å skape en plattform hvor syriske kunstnere som har levd i undertrykkelse kan vise sin kunst uten å bli fordømt eller polarisert på grunn av krig. De håper utstillingen kan bidra til å gi den vestlige verden et mer nyansert bilde av Syria, ved å løfte et annet perspektiv enn det vi er blitt vant til gjennom de siste års nyhetssendinger. Et overhengende motiv er ønsket om å demme opp mot fremmedfrykt, ved å tilby et møtepunkt mellom ulike kulturer.

Les mer og se utstillingen på Galleri Nord-Norge

Pressemelding