Nordnorsk Kunstmuseum har ansatt ny direktør

Styret ved Nordnorsk Kunstmuseum har ansatt Katya Garcia-Antón som ny direktør. Hun er for tiden direktør og sjefkurator for Office for Contemporary Art Norway (OCA).

NYHET

PRESSEMELDING
Nordnorsk Kunstmuseum
Publisert: 30.april 2021

 Den nye direktøren gleder seg til å ta fatt på jobben i en region hun beskriver som stadig viktigere internasjonalt.

- Jeg har en stor kjærlighet til nord, og jeg gleder meg veldig til å lede Nordnorsk kunstmuseum, og få muligheten til bygge videre på museets fantastiske historie med å samle og presentere regional, nasjonal og internasjonal kunst. Jeg gleder meg spesielt til å få være med på å utvide den spesielle rollen museet har for å styrke urfolksperspektivet i en del av verden som får stadig mer internasjonal oppmerksomhet, sier Katya Garcia-Antón.

Styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum, Grete Ellingsen, er svært fornøyd med rekrutteringen av Katya Garcia-Antón, som hun mener har gode forutsetninger for å bli en drivkraft i den videre utviklingen av museet. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Med Katya Garcia-Antón får Nordnorsk Kunstmuseum en internasjonal kapasitet som direktør som har sterke bånd til livet i nord. Hun har en sterk kurator- og forskningsvisjon, et stort internasjonalt nettverk, og erfaring med å bygge og lede kulturinstitusjoner. Disse egenskapene, sammen med hennes bakgrunn fra arbeid i nord og med Sápmi, mener vi vil gjøre henne til en fremragende leder for Nordnorsk kunstmuseum.

Katya Garcia-Antón vil fullføre kontrakten sin ved OCA før hun tiltrer i august 2022. I tiden frem til hun tiltrer skal hun blant annet skal fullføre en samisk utstilling på den nordiske paviljongen ved Veneziabiennalen som er en av verdens viktigste utstillinger for samtidskunst. Styret har imidlertid sikret seg at Garcia-Antón vil være involvert i den faglige utviklingen for Nordnorsk Kunstmuseum i tiden frem til hun tiltrer.

- I denne bransjen er de dyktigste fagpersonene gjerne bundet av langsiktige kontrakter. Slik er det også med Katya Garcia-Antón. Og i og med at det samiske perspektivet er viktig for vår virksomhet, ser vi på det som en fordel at hun fullfører sitt arbeid med utstillingen ved Veneziabiennalen i 2022. Vi har allerede dyktige fagfolk ved museet som med riktig involvering fra Katya Garcia-Antón vil ivareta museets oppgaver på en god måte frem til hun tiltrer. Hun kommer til Tromsø allerede tirsdag i neste uke for å treffe museets ansatte og ledelse og legge en plan for hvordan dette arbeidet skal organiseres, sier styreleder Grete Ellingsen.

Før hun begynte i OCA, jobbet García-Anton ved National Museum Reina Sofia i Madrid, Institute of Contemporary Arts i London, og IKON Gallery i Birmingham i Storbritannia. Hun fungerte som direktør for Centre d´Art Contemporain i Genève fra 2002 til 2011, og kuraterte den spanske paviljongen ved Veneziabiennalen 2011.

Om Katya García-Antón
Katya García-Antón er for tiden direktør og sjefkurator for Office for Contemporary Art Norway (OCA). Hun ble uteksaminert med en bachelorgrad i biologi ved Bristol University, Storbritannia, gjennomførte to års predoktorfeltforskning innen økologi og atferd i Amazonas og Sierra Leone, og gikk over til kunst med en MA i kunsthistorie fra 1800- og 1900-tallet fra The Courtauld Institute of Arts, London. Hun er britisk og spansk statsborger, og har jobbet ved The Courtauld Institute of Art, BBC World Service (Latin American Broadcasts), Museo Nacional Reina Sofía Madrid, ICA London, IKON Birmingham, og som direktør for Centre d'Art Contemporain (CAC) Genève. Hun er ansvarlig for mer enn sytti utstillinger av kunst, arkitektur og design av utøvere over hele verden.

Hun kuraterte den nordiske paviljongen, Venezia-biennalen i 2015, den spanske paviljongen i São Paolo-biennalen 2004 og i Venezia-biennalen 2011, var kurator for Praha-biennalen 2005, og var kurator for flaggskiputstillingen 'Gestures in Time in Qalandiya International Biennial' 2012 i Jerusalem / Ramallah. I 2015 lanserte hun Critical Writing Ensembles, en plattform dedikert til å stimulere forskning på, og skriving av, kunsthistorie som strekker seg utover den vestlige sfæren (inkludert Sør-Asia og urfolkssyn).

Hun utarbeidet 'Thinking at the Edge of the World: Perspectives from the North' i 2015 som et pågående program for kunnskapsbygging (utstillinger og symposier) som adresserer historiene i nord - inkludert arktiske spørsmål og miljøspørsmål - og som tilrettelegger spesielt for å styrke samisk kunstnerisk praksis og historier. I denne forbindelse har García-Antón lagt særlig vekt på å argumentere for og implementere, dekoloniale, transformerende og urbefolkningsbaserte metoder og programmer. Blant disse prosjektene er de kommende diskusjonskommisjonene og et nytt kunstverk i det offentlige rom i Oslo i sammenheng med sannhets- og forsoningsprosessen i Norge, realisert sammen med Samerådet og KORO. Hun var sjefkurator (assistert av tre OCA-kolleger) for den nylige storskala, internasjonale utstillingen 'Actions of Art and Solidarity', i Oslo, som det nå utarbeides en omfattende publikasjon om. Hun utarbeider for tiden et program sammen med sitt team på OCA om dekolonial tenking basert på de afrikansk-norske samfunnene i Norge, i samarbeid med flere av dets medlemmer. Dette programmet vil løpe frem til 2022.

Om Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum er en stiftelse som ble grunnlagt i Tromsø i 1985. Museet er et fyrtårn for utstilling, forskning, formidling og samling av kunst fra og knyttet til den nordnorske regionen fra et historisk perspektiv og et samtidsperspektiv. Med sin plassering i hjertet av det sirkumpolare nord, og gjennom samarbeid i Alaska og Vest-Russland, samt blant annet museer og kunstinstitusjoner i London og New York, engasjerer museet seg i viktige spørsmål om fortid, nåtid og fremtid i denne regionen.  Museet ønsker gjennom sitt virke å ta del i viktige internasjonale debatter rundt klimaendinger, arktisk geopolitikk, dekolonisering og urfolksperspektiver.