Kunsten Hus Tromsø blir et faktum

Tromsø kunstforening skriver i pressemelding i dag at de har startet et pilotprosjekt, et planutviklingsprosjekt for Kunstens Hus.

Pressemelding 24.august 2021
Tromsø kunstforening v/ Intendant Leif Magne Tangen, Styreleder Kolbjørn Engeseth og Prosjektleder Kristin Josefine Solstad.

I den anledning har Tromsø Kunstforening engasjert kunstsosiologen Kristin Josefine Solstad som prosjektleder, foreløpig ut 2022. Solstad har jobbet med bruk av kunst i bedrift, by og samfunnsutvikling gjennom KunstsentralenNord i de siste 6 år. Siden hun var ferdig uteksaminert med embetsgrad som kunstsosiolog fra UiO med avhandlingen «Kunstens Legitimitet» i 1992 har hun jobbet i kunst og undervisningsfeltet.

Årsmøtet i Tromsø kunstforening vedtok i år strategiplanen for 2021-2024 «Tromsø Kunstforening - Mot 100 år og Kunstens Hus». Visjonen til Tromsø kunstforening er å etablere og drifte Kunstens Hus som et bidrag til å bygge kunstbyen Tromsø. Et knutepunkt for lokal, nasjonal og internasjonal samtidskunst. Kombinasjonen av arbeidssted og visningssted er et møtested mellom kunsten og byen.

Kunstens Hus skal gi alle innbyggere i Tromsø mulighet til å oppleve samtidskunst på høyt nivå og med lav terskel!  Arbeidet med Kunstens Hus kan vel sies å være Tromsøs storsatsing i kunstfeltet, til glede for Kunstforeningen og samarbeidende organisasjoner, byens befolkning generelt, Tromsø kommune, de som vil sette bo i vår by og for kunstkjennere. Kunstens Hus er en gladsak, men omfattende arbeid, og vi håper at byens næringsliv og offentlige instanser vil være med å ta vårt samfunnsansvar for kunst, kunstproduksjon, kunstbygg og ikke minst publikum. Som Styreleder og Intendant i Kunstforeningen og drivkraften for å få reist dette arbeidet fra kommunalt hold, er vi svært glad for at arbeidet starter opp, og ønsker kunstsosiolog Kristin Josefine Solstad velkommen om bord».
 
Tromsø kunstforening vi samarbeide tett med Tromsø kommunes forprosjekt (vedtatt av Kommunestyret) for rehabilitering av Muségata 2 med Muséparken basert på framlagt innhold og romprogram for Kunstens hus.  
 
Intendant Leif Magne Tangen, telefon 454 10 545
Styreleder Kolbjørn Engeseth, telefon 915 15 757
Prosjektleder Kristin Josefine Solstad, telefon 990 34 512