Gladnyheter for Museum Nord i Vågan

Svein Ingvoll Pedersen tiltrådte stillingen som Avdelingsdirektør for Museum Nord avd. Vågan i midten av august og hadde knapt rukket å sette seg i direktørstolen før gladnyheten kom – SKREI er lovet 162 millioner i høstens statsbudsjett.

Pressemelding | 06.09.2021 | Museum Nord avd. Vågan


Pedersen kommer fra stillingen som daglig leder ved Nordnorsk kunstnersenter. Han er utdannet kunsthistoriker, og har blant annet arbeidet ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

- Museum Nord er veldig glad for å få en kunnskapsrik fagperson med ledererfaring med på laget. Svein har høy kompetanse blant annet innen kunstfeltet. Vi mener dette er både viktig og riktig for å løfte det tilbudet vi har i dag samt bidra til å utvikle SKREI, sier Hege Anita Eilertsen, markedssjef i Museum Nord.

- Når SKREI nå blir en realitet, med den viktige finansieringen som kommer på plass i statsbudsjettet, så handler det ikke bare om nybygget «Otolitten». Alle de eksisterende anleggene i Storvågan – Væreiergården, Lofotakvariet og Galleri Espolin er en del av prosjektet, og skal rustes opp og knyttes enda tettere sammen som en helhet, sier Pedersen.

- Jeg er ydmyk over det gode arbeidet som allerede er lagt ned, og alle de dyktige ansatte i Museum Nord som har jobbet hardt over lang tid for å få SKREI-prosjektet dit det er i dag. SKREI har også hatt veldig gode støttespillere lokalt og regionalt, som har betydd mye. 

Historie, kystkultur og samfunnsbetydning
 
- Selv om jeg har arbeidet mest med samtidskunst de seneste årene har jeg fremdeles kontakt med kunsthistoriemiljøet ved universitet i Tromsø, hvor jeg har vært ekstern sensor de siste 10 årene. Kunsthistorien er jo også et historiefag, så det å jobbe ved et museum er ikke helt fremmed for meg. Jeg har også vært så heldig å kunne arbeide en del tverrfaglig sammen med kunstnere, blant annet i samarbeid med Polarinstituttet og Akvaplan Niva, noe som har vært veldig interessant, sier Pedersen. Alt dette er erfaringer jeg tar med meg inn i arbeidet i Vågan.

- SKREI samler de kunnskapsområdene vi allerede arbeider med i Storvågan og skal fortelle om Lofotfisket og kystkulturen til besøkende fra hele verden. Men det er også viktig for oss at vi betyr noe lokalt, for alle som bor i Lofoten. Vi vil være en arena også for lokalbefolkninga gjennom arrangementer og samarbeid med lag, foreninger, næringsliv og andre som er opptatt av kystkultur.

- Jeg synes det er et viktig aspekt at SKREI også skal være en samfunnsaktør. Kystkulturen og historien om Lofotfisket skal løftes fram, men SKREI skal ikke bare være en beskrivelse av det som har vært. Det er en ambisjon å løfte frem og styrke kystkulturen også for fremtiden – hvordan vi lever av og med havet, og forvalter de ressursene som finnes der for fremtiden.

- Vi gleder oss til å invitere for å fortelle mer om SKREI om ikke så altfor lenge. Lofotakvariet, Lofotmuseet og Galleri Espolin legger en sommersesong med godt besøk bak seg, og vi er ivrige etter å gå i gang med forberedelsene for alt det nye som skal skje på området. I mellomtiden holder vi åpent som vanlig og ønsker både tilreisende og lokalbefolkning velkommen inn!

Kontakt for ytterligere intervjuer eller kommentarer:
Svein Ingvoll Pedersen, Avdelingsdirektør, Museum Nord avd. Vågan tlf. 416 24 549 svein.ingvoll.pedersen@museumnord.no

For mer informasjon og spørsmål om SKREI-prosjektet:Geir Are Johansen, Direktør Museum Nord tlf. 908 72 950 geir.are.johansen@museumnord.no

Les mer: https://www.museumnord.no/projects/skrei/