Er et kunstmuseum i Bodø nødvendig?

Skal det etableres som en avdeling underlagt Nordnorsk Kunstmuseum? Eller er det andre muligheter? Når kan det skje?

14.09.202112:35 SE KUNST

Flere politikere mener behovet er sterkt til stede for et skikkelig løft av kunstfeltet i Nordland og Bodø, særlig med tanke på byens kommende status som Europeisk kulturhovedstad i 2024, og med videre framtiden i tankene. Det har vekket sterk kritikk, og reaksjonene har kommet fra alle hold – mest fra Tromsø. Kulturaktørene i Bodø er også noe avholden i sin entusiasme, med en skepsis til om det er økonomisk rom for alle. Senest i inneværende år har Bodø kommune bla. avslått en søknad fra Bodøgaard Kunst & Kultur om årlig driftsstøtte for perioden 2021-2025. Avslaget begrunnes ved å blant annet henvise til Bodø kommunes ønske om å få etablert en avdeling av NNKM i Bodø. Skribent og kunstkritiker Øystein Voll har tatt en prat med blant annet fylkesråd Kirsti Saxi om ambisjonene til Nordland fylkeskommune og Synnøve Pettersen som er leder av samfunnsutvalget i Bodø kommune, og har snakket med daglig leder Harald Bodøgaard og Bodø kunstforening sin intendant Cathrine Persson. I tillegg til en kommentar fra Grete Ellingsen, styreleder i Nordnorsk Kunstmuseum.

Les artikkelen i den kommende høstutgaven av Se Kunst Magasin Nr. 3 / 2021 i september. Har du husket å fornye abonnementet ditt? Lyst til å motta tidsskriftet i postkassen? Bestill online på tekstallmenningen.no

https://tekstallmenningen.no/butikk/kunst-kultur/se-kunst-magasin-02-2021/