Er et kunstmuseum i Bodø nødvendig?

Skal det etableres som en avdeling underlagt Nordnorsk Kunstmuseum? Eller er det andre muligheter? Når kan det skje?

Flere politikere mener behovet er sterkt til stede for et skikkelig løft av kunstfeltet i Nordland og Bodø, særlig med tanke på byens kommende status som Europeisk kulturhovedstad i 2024, og med videre framtiden i tankene. Det har vekket sterk kritikk, og reaksjonene har kommet fra alle hold – mest fra Tromsø. Kulturaktørene i Bodø er også noe avholden i sin entusiasme, med en skepsis til om det er økonomisk rom for alle. Senest i inneværende år har Bodø kommune bla. avslått en søknad fra Bodøgaard Kunst & Kultur om årlig driftsstøtte for perioden 2021-2025. Avslaget begrunnes ved å blant annet henvise til Bodø kommunes ønske om å få etablert en avdeling av NNKM i Bodø. Skribent og kunstkritiker Øystein Voll har tatt en prat med blant annet fylkesråd Kirsti Saxi om ambisjonene til Nordland fylkeskommune og Synnøve Pettersen som er leder av samfunnsutvalget i Bodø kommune, og har snakket med daglig leder Harald Bodøgaard og Bodø kunstforening sin intendant Cathrine Persson. I tillegg til en kommentar fra Grete Ellingsen, styreleder i Nordnorsk Kunstmuseum.

Les artikkelen i den kommende høstutgaven av Se Kunst Magasin Nr. 3 / 2021 i september. Har du husket å fornye abonnementet ditt? Lyst til å motta tidsskriftet i postkassen? Bestill online på tekstallmenningen.no

https://tekstallmenningen.no/butikk/kunst-kultur/se-kunst-magasin-02-2021/