Samisk kunsthall

Når det drøyer med Samisk kunstmuseum, så ønsker prosjektgruppa Romsa Kunsthall å utrede etablering av en ny kunsthall i Tromsø.

NYHET
Publisert 15.mars 2021 | Se Kunst Magasin nr 01 2021

Kunsthallen skal ha en tydelig samisk profil, en arktisk internasjonal samarbeidshorisont og en tverrfaglig tilnærming til produksjon og formidling av samtidskunst.

Prosjektgruppen består av Joar Nango (kunstner), Mathias Danbolt (kunsthistoriker), Bodil Kjelstrup (administrativ leder ved NordnorskKunstmuseum), Gisle Løkken (arkitekt), Sigbjørn Skåden (forfatter), Helga Marie Nordby (kurator), Nasra Ali Omar (rådgiver i Tromsø kommune), Gaute Barlindhaug (musiker), Geir Tore Holm (kunstner) og Hanne Hammer Stien (kurator og Førsteamanuensis i kunsthistorie ved Kunstakademiet i Tromsø).

Denne våren gjennomfører gruppen åpne digitale seminarer på Facebook for å drøfte, undersøke og tenke høyt rundt en ny tverrfaglig kunsthall i Tromsø, på tvers av felt og fag, med ulike politiske, sosiale og estetiske startpunkt. Samtidig skal ulike lokaliseringer utredes. Allerede pekes det på Veitasenteret i Tromsø sentrum som et aktuelt lokale for nye Romsa kunsthall.

www.facebook.com/romsadaiddahalla