SE KUNST – Ny profil og nye muligheter

Det er ikke bare Bodø by som er i forandring. Det er organisasjonen Se Kunst i Nord-Norge også. Nå går SE KUNST i retning av å bli et senter for det profesjonelle kunstfeltet i et internasjonalt og nordnorsk landskap. Vår forankring i landsdelen går fra å være en sentral produsent og formidler av utstillingsturneer i hele Nord-Norge – til å konsentrere vår virksomhet i Bodø og Nordland.

Tekst: Amalie Marie Selvik – Se Kunst Magasin. Foto: Dan Mariner
Publisert 09.desember 2019 | SeKunstMagasin nr 04 2019

I vår nye retning har SE KUNST fokus på å arbeide med å styrke kunnskap, produksjon og formidling av samtidskunst. Ved å bygge nettverk, dele kunnskap og tilrettelegge for møteplasser for de som skaper og de som formidler kunst. Publikum skal få et bredt tilbud av kunstopplevelser, og kunstnere en mer aktiv og spennende kunstscene.

Hvorfor?
SE KUNST har siden 1976 hatt en sentral oppgave med å synliggjøre og fremme engasjement for kunstfeltet i nord. Endringene i finansiering fra staten, regionreformen og reforhandlingen av Den nordnorske kulturavtalen, har gitt oss nye muligheter med tanke på SE KUNST sine satsningsområder og prioriteringer.

Vi ønsker derfor at vår fremste oppgave er å bidra i å løfte kunstscenen i Bodø og Nordland. SE KUNST skal være en pådriver for at det skapes, vises og formidles kunstprosjekter og utstillinger her. Vi skal jobbe for å stimulere til kunnskapsdeling mellom profesjonelle utøvere på tvers av fagfelt, mellom arrangører, institusjoner og ulike kompetansemiljøer regionalt, samt nasjonalt og internasjonalt. Hensikten er å gjøre kunsten mer tilgjengelig for publikum, slik at de får mulighet til et rikt tilbud av opplevelser og kunnskapsrike møter med kunst.

Vendepunktet
Hva skal til for å løfte kunstfeltet i Bodø? Året 2016 markerte et vendepunkt for å tenke nytt om fremtiden til SE KUNST. Et samarbeid med det ferske profesjonelle dansekunstmiljøet i Bodø resulterte i første utgave av Bodø Biennale med samarbeidspartner Bodø Arena for Dansekunst (BAREDANS). Bodø Biennale er en ny kunstfestival med ambisjoner. En tverrfaglig kunstnerisk festival som annen hvert år danner en arena for produksjon og formidling av nyskapende samtidskunst og samtidsdans, for å bidra til å styrke fylkeshovedstaden som et attraktivt knutepunkt for fagmiljø innen kunstens mangfold.

Biennalen er med på å definere vår nye retning, og er ett av de tre bærende pilarer som blir viktige for å gjennomføre arbeidet til SE KUNST. Den andre pilaren består i å styrke nettverket av profesjonelle aktører i det visuelle kunstfeltet i Nord ved å arrangere foredrag, kurs, seminarer, workshops og kritiske samtaler. Den tredje viktige pilaren i vår virksomhet er SeKunstMagasin – som formidler og publiserer informasjon, kunnskap, omtaler og faglig funderte meningsytringer om den samtidskunsten som skapes og vises på den nordnorske kunstscenen, på papir og elektroniske plattformer.

Skal ikke gjøre det alene
Bodø er en storby der endringer vil skje nå som nasjonalpolitikken styrker byene og regionale sentre. Den satsningen vil uten tvil påvirke kunstfeltet i byene og regionssentrene. I samarbeid med Nordland fylke, Bodø kommune og andre aktører i kunst- og kulturfeltet, skal SE KUNST jobbe strategisk for å bidra til å løfte kunstfeltet i landsdelen og synliggjøre den som en del av den norske kunstoffentligheten. Dette er vårt fokus nå – å bidra i et felles løft.

Relaterte artikler