L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

NNKS søker kunstnere som vil realisere et prosjekt i Vardø

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) skal i løpet av 2020-2022 produsere og presentere en serie kunstprosjekter i Vardø i Finnmark. Søknadsfrist er 15. mars 2020.

UTLYSNING
11.02.202015:02 SE KUNST

Tekst: Nordnorsk kunstnersenter. Foto: Karolin Tampere / Nordnorsk kunstnersenter.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) skal i løpet av 2020-2022 produsere og presentere en serie kunstprosjekter i Vardø i Finnmark og ønsker forslag fra kunstnere som vil realisere et kunstprosjekt. Inntil to mottakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendt prosjektskisse. Kunstnernes aktivitet i Vardø vil inngå i sammenheng med andre NNKS-prosjekter.

Rammer og organisering
Prosjektet må foregå i Vardø, ha oppstart i 2020 og avsluttes i løpet av 2022. Tematisk gis det ingen begrensninger, men tverrfaglig og utforskende praksis ses på med særskilt interesse. Kunstprosjektet er tenkt som et tidsavgrenset prosjekt og det er et krav at det resulterer i et sluttprodukt. I prosjektskissen bør det fremgå hvorfor prosjektet burde finne sted i Vardø.

Les mer