Grønt lys for Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø

-Dette er en fantastisk nyhet for kunstfeltet i Nord-Norge og i Nordland, sier Fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Kirsti Saxi.

NYHET
Tekst og foto: Nordland fylkeskommune, publisert 26.03.2021, Thor-Wiggo Skille


Fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Kirsti Saxi er svært fornøyd med at Regjeringens museumsmelding nå legger til rette for at Nordland endelig kan ha en kunstinstitusjon som vil være en del av den nasjonale infrastrukturen på kunstfeltet.


-En avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø vil ikke bare gi flere nye, spennende kunstopplevelser, men vil også bedre ivareta eksisterende kunst i Nordland og i Nord-Norge, sier en opprømt fylkesråd Saxi.

Sentral støtte til museum
Kulturminister Abid Raja har i dag lansert en ny museumsmelding, der Kunst i Nord også lanseres som et nytt satsningsområde, og der en egen avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø anerkjennes.

-Nordland fylkeskommune startet i juni 2020 arbeidet med å få en egen avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum lagt til Nordland. Dette gjorde vi fordi vi over lang tid har kjent behov for å ha en institusjon i fylket som både kan produsere kunstutstillinger og aktiviteter, formidle kunst, og ikke minst også ha museale funksjoner som ivaretakelse og konservering av samlinger og kunstverk, underbygger Saxi.

Flere samlinger til folket
I dag er det flere samlinger i Nordland som fylkesråd Saxi mener fortjener å få nytte av kompetansen som ligger hos Nordnorsk Kunstmuseum. Saxi er imidlertid veldig tydelig på at dette betyr en utvidelse av Nordnorsk Kunstmuseums aktivitet i landsdelen, og ikke en begrensning.

-Jeg gjentar det gjerne, fordi jeg vet at noen er bekymret for det. Men en etablering i Bodø skal ikke skje på bekostning av eksisterende aktivitet i Tromsø. Faktisk så har kulturministeren slått fast at også museet i Tromsø skal styrkes, påpeker Saxi.

Allerede under planlegging
Saxi forteller at Nordland fylkeskommune sammen med Se Kunst i Nord-Norge og Bodø kommune, har hatt en prosess der man har vurdert hvilke oppgaver et slikt museum i Bodø skal ha, og hvilke arelbehov man har.

-Dette er gjort i dialog med Nordnorsk Kunstmuseum hele veien. Det samme gjelder kulturdepartementet. Det er derfor svært gledelig at kulturministeren nå har sagt ja til at en slik utvidelse av Nordnorsk Kunstmuseum med en egen avdeling i Nordland skal bli en realitet, sier Saxi.

Kunst- og kultursentrum
I forberedelsene og med stor tro på prosjektet, er det allerede utarbeidet skisser til museet som er tenkt lagt til Postgården i Bodø.

-Vi tror dette vil løfte sentrum av Bodø, der kunstmuseet vil inngå i et kulturelt felleskap med Bymuseet, Domkirken og den nye Rådhusparken. Dersom alt går slik vi ønsker, satser vi på at Postgården er ombygd til utstillingsareal, kafe, forelesningsrom, workshop-rom, magasin og kontorer i løpet av våren 2022.

Stort for hele Nord-Norge
Se Kunst i Nord-Norge skal inngå i det nye museet, og man håper på åpning i forbindelse festivalen Bodø Biennale i september 2022.

-Dette er en del av oppbyggingen av den kulturelle infrastrukturen i fylket, og museet vil selvsagt også spille en viktig rolle opp mot Bodø2024. Dette er en stor dag for hele Nord-Norge, sier fylkesråden!

Relaterte artikler