Jérémie McGowan løses fra direktørstillingen ved Nordnorsk Kunstmuseum

Styret ved stiftelsen Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) har besluttet å løse direktør Jérémie McGowan fra stillingen som direktør ved museet. Åremålet på fire år er over og han fratrer stillingen med virkning fra 1. april 2020, skriver Nordnorsk Kunstmuseum i en pressemelding.

Tekst og foto: Hilde Sørstrøm, Hakapik, oppdatert 31.03.2020

Styreleder Grete Ellingsen sier til Hakapik at da McGowan ble ansatt i stillingen 1. mars 2016 skrev han under på en avtale med en klausul som sier at avtalen kan sies opp når som helst, uten begrunnelse. 

–Nå har vi har gjort en totalvurdering og bestemt å løse han fra stillingen, sier Ellingsen. Styrelederen ønsker ikke å kommentere vurderingen nærmere, men understreker at det ikke ligger noen konflikt bak avgjørelsen. 

Les hele saken i Hakapik - et nettmagasin for kunstkritikk