Liv Ertzeid fargerike malerier i utstillingen «The Ba Ba Bug Show»

Kunstkritiker Sofia Lång har skrevet om Liv Ertzeid fargerike malerier i utstillingen «The Ba Ba Bug Show» som denne våren ble presentert i Stormen Kunst/dájdda Bodø. Du kan lese hele hennes kritikk i sommerutgaven av Se Kunst Magasin Nr. 2 / 2021

KUNSTKRITIKK

«Vår forståelse av det biologiske mangfoldet i dag rommer kunnskap om sanseregisteret og evnen til kommunikasjon som er artstypisk hos dyr, fugler, insekter – ja til og med hos plantene – hvor sanseevnene er tilpasset behovene. Dessuten sameksisterer dyr og planter på de mest overraskende og sammensatte måter.(…)

Liv Ertzeids malerier med grovt stiliserte planter, blomster og insekter fyller Stormen kunst/dájdda med en gledesfylt tilstedeværelse og selsom intensitet. I utstillingen «The Ba Ba Bug Show» møter blikket Ertzeids tykke malestrøk og sterke fargeklatter. Penselføringen er mer naiv enn intrikat, men fargebruk og komposisjoner antyder likevel kompliserte fortellinger.» 

Kunstkritiker Sofia Lång har skrevet om Liv Ertzeid fargerike malerier i utstillingen «The Ba Ba Bug Show» som denne våren ble presentert i Stormen Kunst/dájdda Bodø. Du kan lese hele hennes kritikk i sommerutgaven av Se Kunst Magasin Nr. 2 / 2021.

Husk å fornye abonnementet ditt for å fortsette å motta tidsskriftet i postkassen. Bestill online på tekstallmenningen.no

https://tekstallmenningen.no/.../se-kunst-magasin-02-2021/

Vi har innført betalende abonnement. Les mer på sekunst.no/SeKunstMagasin

Bildetekst: Liv Ertzeid, Ba Ba Bugs, 2020, olje på bomullslerret. Foto: Dan Mariner / Stormen Kunst/dájdda