Joar Nango

Se Kunst Magasin Nr. 2/2021 publiserer et kunstnerportrett med Joar Nango

KUNSTNERPORTRETT
12.05.202109:57 Se Kunst Magasin

Intervju med kunstneren Joar Nango
Tekst: Susanne Hætta
Publisert i sommerutgaven 2021 | Se Kunst Magasin nr 02 2021

«Med kunsten produserer jeg rom, enten jeg skriver tekster eller skaper fysiske objekter, sier Joar Nango. Han er stadig aktuell med Girjegumpi – samisk arkitekturbibliotek, som nå skal tilbake til Festspillene i Nord-Norge. Meningen med rommene er å diskutere hva det nordlige er i arkitekturen, samt å skape en kritisk diskusjon omkring de maktstrukturene som ligger innebakt i det bygde miljøet vi omgir oss med i hverdagen, forteller Joar Nango.»
 
Forfatter, kunstner og frilans journalist Susanne Hætta har møtt Joar Nango i Karasjok for å intervjue kunstneren som for tiden er aktuell og involvert i mange kunstprosjekter i tiden fremover. Du kan lese hele intervjuportrettet i den kommende sommerutgaven av Se Kunst Magasin Nr. 2 / 2021 i juni.
 

Husk å kjøp, eller forny ditt abonnement for å fortsette å motta tidsskriftet i postkassen. Bestill online på tekstallmenningen.no

KAMPANJEPRIS FOR FØRSTE ÅR MED BETALT ABONNEMENT
Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr / Motta tre eks. av fire utgaver i året.
Enheltutgaver kr. 105,-


Vi innfører betalende årsabonnement f.o.m. juni utgaven
Tidsskriftet Se Kunst Magasin har alltid vært gratis, som ca. 1400 abonnenter har mottatt i postkassen. Nå er tidsskriftet under omlegging for å styrke sin profesjonalitet, regionale posisjon og relevans.

Nye Se Kunst Magasin
Fra og med juni utgaven kommer tidsskriftet ut i nytt design, det er gitt plass til flere aktuelle saker, og antall sider økes til nesten det tredobbelte for å gi en best mulig leseropplevelse.

Abonnement bestiller du på nett via tekstallmenningen.no