Kulturrådet ønsker forslag til nye fagutvalgsmedlemmer

Rundt 125 kunstnere og kulturarbeidere har som oppgave å vurdere søknadene som kommer inn til Norsk kulturfond. Nå skal det oppnevnes nye utvalg for perioden 2022–2023, og du kan foreslå nye medlem

AKTUELT

Aktuelt
Klippet fra Kulturrådets nettside, publisert 11. 10. 2021

Sist endret 19.10.2021


Kulturrådet skal bidra til et demokratisk samfunn der ulike kunst- og kulturuttrykk har en sentral plass. I 2021 har de en avsetning på 76 millioner kroner til visuell kunst. Det er rådets fagutvalg som bestemmer hvem som skal få tilskudd.

– Fagutvalgene har stor kunst- og kulturfaglig betydning og kjenner kulturlivet i Norge godt. De er svært viktige for å treffe de beste beslutningene om hvem som skal få tilskudd fra Kulturfondet. Nå er vi på jakt etter nye kompetente og engasjerte medlemmer, sier rådsleder Lars Petter Hagen.

Les mer på nettsiden til Kulturrådet