Flere med funksjonsnedsettelser skal få arbeidspraksis i kulturlivet

Kulturrådet lanserer nå en forsøksordning der kulturvirksomheter kan få tilskudd til å ansette aspiranter med funksjonsnedsettelser.

AKTUELT

Klipp fra Kulturrådets nettside, publisert 07.des. 2021

Ordningen er en del av en langsiktige satsing på mangfold i kulturlivet.

– Målet er at folk som har litt vanskeligere med å komme i jobb i kulturlivet lettere skal få arbeidspraksis. Ordningens retningslinjer er fleksible, og vi aksepterer uvante studieløp, realkompetanse og sterk interesse som relevant erfaring for aspirantene, sier leder av faglig utvalg for tverrgående ordninger Maria Utsi.

Les mer på kulturrådets nettside