Kunsten ut til folket!

Nordnorsk Kunstmuseum er et museum som fortjener et bredt engasjement og gode vilkår for å realisere sitt oppdrag om å være et kunstmuseum for hele landsdelen.

KRONIKK
av Trine Noodt | Styreleder i Se Kunst i Nord-Norge
Publisert: 13.april 2021

I debatten er det en del misforståelser ute og går, som jeg føler behov for å rette opp i. Se Kunst i Nord-Norge er ikke et kunstgalleri i Bodø, slik Skjalg Fjellheim benevner oss i artikkel «Kunsten og fylkesifere» i Nordnorsk debatt 08.4.2021. Vi har faktisk ikke noe eget utstillingslokale noe steder, men Bodø er vertskommune for vår virksomhet.

Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) er en landsdelsdekkende institusjon, som har jobbet med formidling av kunst i over 40 år i landsdelen. Vi er en medlemsorganisasjon, der kunstforeninger, museer, gallerier og kommuner er medlemmer. Vi startet opp for 40 år siden, fordi kloke hoder i kunstforeningene fant ut at det var smart å sende utstillinger ut på turne til hverandre, når en utstilling først var produsert og vist et sted. SE KUNST organiserte dette samarbeidet om utstillinger og sørget for faglig påfyll for visningsstedene. Senere år har aktiviteten vår mer dreid seg om produksjon av utstillinger, utgivelse av et kunstmagasin (det eneste i landsdelen),  vi arrangerer fagseminarer og en kunstbiennale, med mere. Våre ansatte har høy kompetanse innen formidling av kunst, og med våre 40 år i landsdelen, besitter vi lang erfaring og et bredt nettverk i hele landsdelen. 

SE KUNST representerer på mange måter publikum, folk – gamle og unge, da opplevelsen av kunst – møtet mellom kunstverk og publikum, er hovedformålet med vår virksomhet. Det er det vi brenner for. Kunsten ut til folket. 

Se Kunst i Nord-Norge oppnevner et styremedlem til styret i NNKM. Tanken bak dette, da NNKM ble stiftet, var at en skulle ha en kunstmuseum for alle i hele landsdelen. Der både publikums-perspektivet og det kunstneriske perspektivet var viktig. Derav kommer det at SE KUNST (publikum) og kunstnerorganisasjonene (kunstnerne) oppnevner et styremedlem hver. Dette er unikt i nasjonal sammenheng. Og viser at NNKM virkelig er et museum for folket – på alle måter, der summen av ulike kompetanser gir godt grunnlag for de beslutninger et styre skal ta. 

SE KUNST opererer i det frie kunstfeltet, mens NNKM er som kjent et museum, og opererer innenfor andre rammebetingelser. Fra 2021 får SE KUNST sitt driftstilskudd via  NNKM sine budsjetter, og vi har inngått en samarbeidsavtale. Dette er ingen unik ordning. Nordland Akademi for kunst og vitenskap får også sine driftsmidler via et museum, Museum Nord. Det er fremdeles selvstendige institusjoner, som ikke har innflytelse eller mandat til å gå inn i hverandres strategier og beslutningsprosesser. Ei heller har vi noe som helst med kunstmuseets faglige program å gjøre. 

Det vi ser frem til, er å få styrket samarbeidet med museet på områder der vi kan forbedre oss og utvikle kunstlivet videre i Nord-Norge. Vi er overbevist om at vi har prosjekter og kompetansefelt som tangerer hverandre, der vi sammen kan gjøre hverandre gode – til beste for kunsten, publikum, kunstnere og samfunnet forøvrig. Dette gjelder ikke bare SE KUNST og NNKM, men alle aktører innen kunstfeltet. Gjennom en samarbeidsavtale tar vi skrittet videre, og formaliserer et samarbeid. 

SE KUNST er positive til en avdeling av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø, av den grunn at vi er grunnleggende positive til flere visningsflater for visuell kunst som det er skrikende mangel på i Nord-Norge. Initiativet fra Nordland fylkeskommune om en avdeling i Bodø, er en oppfølging av en strategi alle de tre fylkeskommunene ble enige om i 2011, der alle fylkene støttet Nordnorsk Kunstmuseum sitt ønske om filialer i Nordland og i Finnmark. Da mangler det bare en filial i (gamle) Finnmark, noe vi selvsagt også vil applaudere. 

Musemsmeldingen 2021 er gode nyheter for visuell kunst i nord. Får vi oppfylt alt som står der, er det en etterlengtet gavepakke for alle som bryr seg om og befatter seg med kunst i nord, både kunstnere, fagansatte, publikum, barn, unge,produsenter, kuratorer, gallerier, museer og andre visningssteder. 

SE KUNST har ingen annen agenda enn å jobbe for å realisere møter mellom kunst og publikum, og vi prøver å konsentrere oss fullt og helt om denne oppgaven, og oppdraget vi har i landsdelen. Vi arbeider innenfor et område av samfunnet som hele tiden er i endring, og der den alltid tilstedeværende kreative faktor gjør tilværelsen ekstra spennende. 

Foto: Amalie Selvik, redaktør for tidsskriftet Se
Landing, "Flytende landskap", Bodø Biennale 2020, i regi av SE KUNST og BAREDANS
Foto: Amalie Selvik, redaktør for tidsskriftet Se
Gøran Moya/Prosjekt 67
Foto: Amalie Selvik, redaktør for tidsskriftet Se
Publikum for filmen "Centarium" av Aleksander Johan Andreassen