Intervjue med Eva Bakkeslett i sommerutgaven av Se Kunst Magasin

«Hva er økologisk økonomi? Hvorfor er kunstnere opptatt av å medvirke til en samfunnsutvikling som har et økologisk økonomisk perspektiv?

01.06.202113:56 Se Kunst Magasin

Intervjuet publiseres i sin helhet i sommerutgave av Se Kunst Magasin Nr. 2 / 2021. 

I september arrangeres et to-dagers seminar om kunst og økologisk økonomi i Bodø, der kunstner Eva Bakkeslett har deltatt i å utvikle programmets faglige innhold.

- Jeg ble invitert til å medvirke i dette seminaret, fordi arbeidet mitt har kretset om økologi i mange år, og økologisk økonomi er en implisitt del av det, forteller Eva Bakkeslett. Hun er kunstner, kurator og kulturaktivist basert i Steigen, og har blant annet en mastergrad i Arts and Ecology fra Dartington College of Arts i England (2007). Hun har arbeidet med seminarets faglige innhold sammen med SE KUNST og professor Ove Jakobsen ved Senter for økologisk økonomi og etikk på Universitet Nord.

- Vi ville lage et nytenkende seminar som både tar et teoretisk og praktisk utgangspunkt i økologisk økonomi, og fokuserer på kunstneren som kunnskapsbærer og medskaper av meningsgivende, bærekraftige løsninger for morgendagens samfunn. Vi mener at samfunnet i fremtidsbildet trenger kreative individer og den kunstneriske tilnærmingen. Kunstnere finner ofte radikale og nytenkende måter å se og gjøre ting på.  Derfor er det særlig viktig å inkludere disse tankene og ideene i samfunnsplanleggingen – og ikke marginalisere kunstnere som noe utenfor systemet. Kunsten må ikke ses på som et underholdningsaspekt i våre daglige liv, men som en viktig del av samfunnet og livet for øvrig.»

Les hele intervjuet med Eva Bakkeslett i sommerutgaven av Se Kunst Magasin Nr. 2 / 2021. Husk å kjøp, eller forny abonnementet ditt for å fortsette å motta tidsskriftet i postkassen. Bestill online på tekstallmenningen.no

https://tekstallmenningen.no/butikk/kunst-kultur/se-kunst-magasin-02-2021/

Vi har innført betalende abonnement. Les mer på sekunst.no/SeKunstMagasin

Fagseminaret Alkymi - kunst & økologisk økonomi arrangeres av SE KUNST i samarbeid med BAREDANS og Bodø 2024 den 10. og 11. september i Bodø. Les mer om seminaret

Relaterte artikler