Portrettintervju med kunstner Marsil Andelov Al-Mahamid

Marsil Andelov Al-Mahamid oppdaget potensialet i broderiet mens han studerte på kunstakademiet i Tromsø. For ham var det kjærlighet ved første blikk. I dag er broderi et kunstuttrykk han bruker for å finne ro til å tenke, og til å skape møter mellom mennesker.

INTERVJU

Tekst: Hilde Sørstrøm. Foto: Marsil Andelov Al-Mahamid
Publisert i mars-utgaven 2022 | Se Kunst Magasin nr 01 2022

 

Søker ro og sosialt liv i broderi

Selv om Marsil Andelov Al-Mahamid lenge hadde interessert seg for kunst hadde han egentlig ikke tenkt å utdanne seg til kunstner da han i 2009 flyttet fra Serbia til Tromsø. Det var først etter å ha fullført sin mastergrad i Business Creation and Entrepreneurship på Universitetet i Tromsø at han søkte seg til Kunstakademiet i Tromsø, og fullførte bachelorgrad i 2015. Arbeidserfaring fra kunstfeltet hadde han riktignok som kunstnerassistent ved terracotta museet Terra Museum i Kikinda i Serbia.

- Assistentjobben har hatt stor betydning for meg for at jeg etterhvert valgte å satse på kunstneryrket. Det var på Terra museet jeg oppdaget kunstverdenen og kunstnere og alt som fulgte med. Det å arbeide med skulpturer er noe jeg virkelig liker, forteller kunstneren som ikke har angret på at han valgte å skifte kurs.

– Jeg tror jeg gjorde det rette valget. Jeg liker virkelig å arbeide som kunstner, selv om det også kan være ganske vanskelig. Men uansett hvor du bor så er det utfordrende å være kunstner.

For Al-Mahamid er det ikke aktuelt å flytte fra Tromsø. Ikke med det første i alle fall.

– Kanskje blir det aktuelt å flytte tilbake til Serbia en gang i framtiden, men i Norge ville jeg ikke bo i noen annen by enn Tromsø. Jeg elsker å være ute i naturen og jeg henter mye inspirasjon på skiturer og på kajakkturer.

Samarbeidsprosjekter

Den unge kunstneren er opptatt av å involvere seg lokalt med egne kunstprosjekter og ulike samarbeidsprosjekter. Et viktig bidrag i lokalmiljøet i Tromsø er forskningsprosjektet Cit-egration hvor han samarbeider med Marit Aure som er professor i sosiologi ved UiT. Som en del av prosjektet har han siden 2017 holdt jevnlig broderi-workshop. Disse skjer hovedsakelig i studioet hans på Troms Fylkeskultursenter (Kysten) i Tromsø, men også andre steder i Norge og i Serbia.

Som en del av forskningsprosjektet Cit-egration har Marsil Andelov Al-Mahamid invitert folk med ulik bakgrunn til å brodere i studioet sitt.– Cit-egration er et forskningsprosjekt som fokuserer på integrering gjennom å gå inn i ulike prosjekter som jeg startet under flyktningkrisen de siste årene. Marit og jeg prøver å skape møter mellom lokale innbyggere, immigranter og flyktninger. I 2019 hadde vi en utstilling på biblioteket i Tromsø hvor jeg hadde laget en collage av broderiene til de ulike deltakerne, forteller Al-Mahamid.

Koronapandemien har ført til endringer for de fleste, og for Marsil Andelov Al-Mahamid betød det blant annet en kansellering av en solo-utstilling i på Kikinda National Museum, Serbia. Al-Mahamid måtte også utsette sin separatutstilling på Kunstnerforbundet i Oslo fra september 2020 til februar 2022. Men kunstneren lot seg ikke stoppe helt. Under nedstengningen av Norge våren 2020, arrangerte han minst åtte digitale broderi-workshops i cit-egration prosjektet. Workshopene er åpne for alle som er interessert og krever ingen forkunnskap. Det er nemlig ikke det tekniske som står i fokus når de samles.

– Workshop er egentlig ikke er en helt treffende betegnelse. Det er mer som et møtested hvor vi snakker og diskuterer. Jeg ser også på det som en kunstform. For meg handler ikke kunst bare om teknikk, men også om det sosiale, sier han og forteller at alderen på deltakerne varierer mellom 16 og 60 år.

Andre verdenskrig

Et tema som har vært særlig viktig for Marsil Andelov Al-Mahamid de siste årene er andre verdenskrig. I 2021 ble hans utstilling «Remembrance» vist ved Vadsø kunstforening. Utstillingen er et resultat av et langvarig prosjekt med broderier kunstneren laget i 2017, basert på historien om jugoslaviske og serbiske menn som under andre verdenskrig ble tatt til fange og sendt til fangeleiren i Beisfjord utenfor Narvik. I tillegg har Al-Mahamid jobbet med den partisanske bevegelsen i Finnmark og genetisk ødeleggelse som et resultat av radioaktivitet i Hiroshima og Nagasaki. I utstillingen hos Kunstnerforbundet i Oslo tar han også et utgangspunkt i dette temaet.

Al-Mahamid forteller at interessen denne tematikken og serien med broderier ble igangsatt da han i 2013 var på besøk i Hiroshima i Japan. Mens han var der satte han seg inn i historien, og etter dette har andre verdenskrig og erindring (remembrance) vært et slags hovedtema for kunstneren.

I 2017 fikk han gjennomføre et prosjekt i Beisfjord i forbindelse med 75 års-markeringen av Beisfjordmassakren som har betydd mye for kunstneren.

– I 1942 ankom cirka 900 fanger fra Jugoslavia til Beisfjorden. Jeg tror 85-90% av dem døde. Rundt 60 av dem kom fra min hjemby Kikinda, og av disse var det bare fire som overlevde, forteller han.

Al-Mahamids kunstprosjekt ble organisert i samarbeid med Narviksenteret (som drifter Narvik krigsmuseum), Nordland Fylkeskommune og ambassaden i Serbia, og fant sted i Bjørnefjellet hvor fangeleiren lå. Her samarbeidet Al-Mahamid med kunstnerne Igor Smiljanic, Darko Taleski, Tamara Ristic - Kezz og Eirik Fagerheim Kalsås om en rekke aktiviteter med ungdommer fra ulike nasjonaliteter. De arbeidet sammen, lagde en installasjon, og et videoverk samt fremførte en performance på en konferanse tilknyttet prosjektet i Narvik.

Fra ungdomsleir i Kikinda, Serbia i prosjektet «War Stitches»

Prosjektet «Remembrance» har vært viktig for Al-Mahamid fordi han fikk arbeide med ungdommer om betydningen av historisk minne. I Beisfjord har han organiserte flere kunstprosjekter i årlige samarbeid med Narviksenteret, og med ungdommer i hjembyen sin Kikinda som en del av det samme kunstprosjektet.

– I Beisfjord fikk jeg muligheten til å engasjere ungdommer rundt temaer som demokrati, erindring og andre sosiale utfordringer, forteller kunstneren som igjen understreker viktigheten med det å skape møter mellom mennesker.

Finner ro i broderi

Performance, installasjoner og videoverk utgjør også sentrale deler av praksisen til Marsil Andelov Al-Mahamid – og han samarbeider ofte med andre kunstnere. Det er likevel broderier han hovedsakelig stiller ut.


Tirpitz, 2017, broderi.

– For meg er arbeidet med digitale medier en god kontrast til kunsthåndverket. Likevel har broderiet uten tvil vært spesielt viktig for meg de siste årene.

Han forteller at det var mens han studerte på Kunstakademiet i Tromsø at han oppdaget potensialet i broderiet. For ham var det kjærlighet ved første blikk. I møte med materialet og den langsomme arbeidet finner han en egen ro. Interessen for broderi og tekstilarbeid ligger ikke i det tekniske, det håndverksmessige eller materialiteten. Det som er viktig for Marsil er broderiet som et sted der han finner ro, og som et sted der han kan skape sosiale møter.

– Å brodere roer meg ned og får meg til å tenke. Dessuten liker jeg den repetitive bevegelsen, tiden det tar og detaljene som følger med det. Det passer personligheten min, tror jeg. Jeg liker å bruke lang tid på arbeidet, og jeg liker den taktile følelsen som møtet med materialet gir. 

Al-Mahamid ser på kunst som en toveis-kommunikasjon og mener samtaler og diskusjoner, enten det er i workshops eller som tilbakemeldinger på eget arbeid er viktig. Han bekrefter at det er særlig broderiene han får kommentarer på.

– Folk reagerer på ulike måter, men spesielt eldre generasjoner som har en tilkobling til andre verdenskrig, blir berørt av tematikken, sier kunstneren som setter stor pris på å snakke med andre om kunsten sin.

– Hva andre tenker om arbeidet mitt er viktig for meg. Jeg liker å høre om det fordi det åpner opp nye perspektiver, avslutter Al-Mahamid.

MARSIL ANDELOV AL-MAHAMID
Født: 1983, Jugoslavia.
Bor og arbeider i Tromsø og har atelier i Troms fylkeskultursenter.
UTDANNET ved Kunstakademiet i Tromsø – UiT Norges Arktiske Universitet.
AKTUELL med separatutstillinger hos Kunstnerforbundet i Oslo (24.02—03.04) og hos Kikinda National Museum i Serbia i 2022. Deltar i Hanna Ryggen Triennalen 2022: Anti-monument II i Hannah Ryggen-senteret på Ørland (26.03 - 14.08).


DET SKJER MYE PÅ KUNSTSCENEN I NORD - VI FØLGER MED!

Bestill abonnement for å sikre deg tidsskriftet i postkassen!

Se Kunst Magasin utgis fire ganger i året. I hver utgivelse som er på over 50 sider, kan du lese kunstkritikk, reportasjer, artikler og intervjuer med kunstnere, m.m.
Abonnement bestiller du på nett via tekstallmenningen.no

KAMPANJEPRIS FOR FØRSTE ÅR MED BETALT ABONNEMENT
Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr / Motta tre eks. av fire utgaver i året.
Enheltutgaver kr. 105,-

Mutation II, 2017, broderi.
Fra ungdomsleir i Kikinda, Serbia i prosjektet «War Stitches».
Installasjon med rød ulltråd i Beisfjord i forbindelse med 75 års-markeringen av Beisfjordmassakren