Framtidens Nordnorsk Kunstmuseum

Sommeren 2020 ga Kulturdepartementet Nordnorsk Kunstmuseum i oppdrag å se helhetlig på kunstfeltet i Nord-Norge og hvilken rolle NNKM skal spille i framtiden.

Nyhet fra styret for Nordnorsk Kunstmuseum
Tekst og foto: Nordnorsk Kunstmuseum
Publisert 16.12.2020


Nordnorsk Kunstmuseum skal være et museum for hele den nordlige landsdelen, og er et ambisiøst museum som ser hele det sirkumpolare området som vårt nedslagsfelt. Nå jobber vi for et enda bedre kunstmuseum for hele Nord-Norge.

Museet skal være i Tromsø

Nordnorsk Kunstmuseum er ansvarlige for å ivareta vår felles kultur- og kunstarv, og å gjøre den tilgjengelige for alle. Det krever mye av staben og det fysiske museumsbygget, men også god deltagelse fra myndighetene på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I NNKMs vedtekter slås det fast at NNKM «har sitt sete i Tromsø». Siden 2002 har museet leid lokaler i Sjøgata 1, et bygg fra 1917 som tidligere har vært både telegraf og politistasjon. Vi er veldig glade i museumsbygget vårt, men det blir stadig vanskeligere å drive et forsvarlig og moderne museum i bygget. NNKM har i minst fem år signalisert at situasjonen er kritisk for magasinene våre, og søkt midler til å se på andre løsninger. Vi ser også at utstillingsarealet er for lite fleksibelt, og lokalene overholder ikke de krav som settes for forsvarlig ivaretagelse og utstilling av kunstverk. Bygget er heller ikke godt tilrettelagt for andre deler av museumsdriften. Vi mangler plass til både publikumsrettede aktiviteter som verksted og foredrag, og til kontorer, restaureringsarbeid og lager. NNKM gjorde en konsekvensutredning for museets framtid i 2018, hvor både nybygg, overtagelse av eksisterende bygg og oppgradering av Sjøgata 1 ble vurdert.

Les hele nyheten på Nordnorsk Kunstmuseums nettside nnkm.no

Relaterte artikler