L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Fagseminar om kunst og økologisk øko­nomi

Vi planlegger et fagseminar i 2021 med tema kunst og økologisk øko­nomi. I seminaret løfter vi frem kunstneren i et økologisk økonomisk perspektiv, som viktige medvirkere i dagens samfunnsutvikling.  

FGSEMINAR 23.-24.APRIL 2021
15.12.202008:24 SE KUNST

FAGSEMINAR 23.- 24. APRIL 2021
- Sett av dato!


Vi planlegger et fagseminar i 2021 med tema kunst og økologisk øko­nomi. I seminaret løfter vi frem kunstneren i et økologisk økonomisk perspektiv, som viktige medvirkere i dagens samfunnsutvikling.  

Seminaret vil ta for seg:
- Kunstnerisk praksis og engasjement i samfunnsbygging
- Kunstnerens kunnskap i samfunnsspørsmål og utvikling

Mer informasjon om fagprogrammet og påmelding kommer snart!
Vi følger koronasituasjonen nøye og forholder oss til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger fra offentlige myndigheter.

SE KUNST Arena – møteplass for foredrag, kurs, seminarer,samtaleplattform og nettverksbygging.
SE KUNST I NORD-NORGE er et senter for det nordnorske visuelle kunstfeltet og en samlende kraft gjennom nettverk og samarbeid. Seminarprogrammet for 2021 prioriterer fysiske møteplasser for fagmiljø. Etter et år der svært mye formidling og kunstopplevelser har foregått digitalt, vektlegger vi neste år å skape rom for fysisk tilstedeværelse.