Europeisk milliontildeling til NOUA

NŌUA er en kunstnerdreven arena for foto som samtidskunst, basert i Bodø. De har fått gledelige nyhetene fra Brussel om at de er én av fire norske institusjoner som har mottatt midler fra det anerkjente Kreativt Europa-programmet. Støtten på 2 millioner kroner sikrer gjennomføring av et treårig prosjekt med blant annet seminar i Bodø, Helsinki, Finland og Arles, Frankrike og en internasjonalt lansert publikasjon i 2025.

NYHET

Nyhetsklipp:
Publisert 01.11.2022 av NŌUA

Bodø-væringer får nytt godt av prosjektet som skal presentere tre nyproduserte utstillinger av internasjonale kunstnere på høyt nivå på NOUAs visningsrom i 2024.

”-Det er et trangt nåløye for å nå igjennom med prosjekter i Kreativt Europa. Det er all grunn til å gratulere NOUA ved Marianne og Dan! De har lykkes med å sette sammen et spennende prosjekt som vektlegger at kunstnere kan jobbe i alle deler av Europa og ikke bare i storbyene.” sier Per Dehlin som jobber med Kreativt Europa i Norsk kulturråd.

Les mer om tildelingen på NŌUA sin nettside: https://www.noua.no/info/aktuelt