Åpen invitasjon til kunstnere: meld din interesse!

Kunstutvalget for Nye Narvik sykehus og helsehus oppfordrer kunstnere til å melde sin interesse for å jobbe med kunst til den nye helseklyngen på Furumoen i Narvik.

ANNONSE
23.11.202108:35 SE KUNST

Det er satt av ca 4 mill innendørs og ca 4,5 mill utendørs til kunst. Ferdigstillelse av kunstprosjekter er senest sommeren 2024, og vil avtales i de individuelle prosjektene.  

Kunstutvalget jobber med følgende perspektiver for kunsten:

  • Narvik og regionen i en internasjonal sammenheng

  • det samiske og Sápmi 

  • det lokale og regionale gjennom eksempelvis natur, kultur, teknologi og ressurser

  • representasjon og mangfold

Les mer på Narvik kommunes nettside:
https://www.narvik.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/apen-invitasjon-til-kunstnere-meld-din-interesse.352740.aspx