Nordnorsk Kunstmuseum til Bodø

I ei pressemelding skriver Nordland fylkeskommune at Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi nylig har sendt en formell henvendelse til Nordnorsk Kunstmuseum der hun har bedt museet etablere en avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø.

Tekst og foto:
Nordland fylkeskommunes pressemelding, publisert 30.11.2020

Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi har nylig sendt en formell henvendelse til Nordnorsk Kunstmuseum der hun har bedt museet etablere en avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø.

- Allerede i juni inviterte vi til et større møte der muligheten for å få etablert en avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) ble drøftet med museet og andre aktører på kunstfeltet i Nordland. Ideen ble da møtt med interesse fra NNKM, og siden har saken vært drøftet med både kulturdepartementet og spilt inn i en rekke møter med ulike aktører, sier Saxi.

- Behovet for et kunstmuseum som kan ivareta museale funksjoner som konservering og ivaretakelse av diverse kunstsamlinger i Nordland er stort, sier Saxi. Men også behovet for flere kunstproduksjoner og aktiviteter som kan turnere rundt i fylket er stort. Bodø og Nordland skal ha ekstra fokus på kultur i årene frem mot europeisk kulturhovedstad i 2024. Da må vi også bygge opp den nødvendige infrastrukturen for å kunne ta i bruk mulighetene. Ved å etablere en avdeling av NNKM i Nordland og Bodø vil kunstfeltet i hele landsdelen kunne få et skikkelig løft.

Fylkeskommunen, Bodø kommune og Se Kunst i Nord-Norge har nå tatt initiativ til å opprette avdelingen.

Les mer på Nordland fylkeskommune sin nettside