Open Call – Inclusive Art, søknadsfrist 15.oktober 2020

Festspillene i Nord-Norges kunstfestival for unge, NyUngKunst, søker prosessbaserte kunstprosjekter.

Publisert 16.09. 2020
Festspillene i Nord-Norge

Prosjektene og kunstnere vil få en unik mulighet til å skape kunst sammen med en deltakergruppe bestående av unge mennesker med kroppslige og kognitive funksjonsvariasjoner under Festspillene i Nord-Norge 2021.

Det oppfordres til sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter, og er åpne for et bredt spekter av kunstneriske uttrykk. Gjennomføringen av prosjektet må ha en varighet på 6 dager og skje under Festspillene/ NUK 2021 (21.-26.Juni). Les mer på https://festspillnn.no/nb/nyheter/open-call-inclusive-art