Boklansering "Kunst som deling, delingens kunst"

03. juni lanserte Kulturrådet boka "Kunst som deling, delingens kunst" skrevet av Merete Jonvik, Eivind Røssaak, Hanne Hammer Stien og Arnhild Sunnanå.

Boka, som er utgitt av Fagbokforlaget springer ut av et større kunnskapsprosjekt på det visuelle kunstfeltet som ble satt i gang av Kulturrådet etter oppdrag fra Kulturdepartementet i 2018.

Kunst som deling tar blant annet for seg hvordan teknologier, nettverk og nye samarbeidsformer har påvirket og endret kunstproduksjon, kunstuttrykk og kunstformidling i det visuelle samtidskunstfeltet i Norge de siste årene. En av de geografiske casene omhandler kunstnerisk samarbeid og posisjonering i Nord-Norge.

Forfatterne Merete Jonvik, Eivind Røssak, Arnhild Sunnanå og Hanne Hammer Stien samtaler om boka i et digitalt opptak https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/lansering-kunst-som-deling

Forsidebilde: Joris Strijbos, IsoScope, 2015. © Joris Strijbos. Foto: Michael Miller