L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Boklansering "Kunst som deling, delingens kunst"

03. juni lanserte Kulturrådet boka "Kunst som deling, delingens kunst" skrevet av Merete Jonvik, Eivind Røssaak, Hanne Hammer Stien og Arnhild Sunnanå.

04.06.202000:00 SE KUNST

Boka, som er utgitt av Fagbokforlaget springer ut av et større kunnskapsprosjekt på det visuelle kunstfeltet som ble satt i gang av Kulturrådet etter oppdrag fra Kulturdepartementet i 2018.

Kunst som deling tar blant annet for seg hvordan teknologier, nettverk og nye samarbeidsformer har påvirket og endret kunstproduksjon, kunstuttrykk og kunstformidling i det visuelle samtidskunstfeltet i Norge de siste årene. En av de geografiske casene omhandler kunstnerisk samarbeid og posisjonering i Nord-Norge.

Forfatterne Merete Jonvik, Eivind Røssak, Arnhild Sunnanå og Hanne Hammer Stien samtaler om boka i et digitalt opptak https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/lansering-kunst-som-deling

Forsidebilde: Joris Strijbos, IsoScope, 2015. © Joris Strijbos. Foto: Michael Miller