Fem prosjekter får støtte fra NNKS

Hvert år deler Nordnorsk kunstnersenter ut midler til uavhengige prosjekter som foregår i Nord-Norge, og som er initiert av kunstnere.

Tekst: Nordnorsk kunstnersenter. Forsidebilde: Fra prosjektet The Conference of the Birds. Sterke bånd mellom ærfugl og mennesker igjennom århundreder på Hysvær utenfor Vega. Fotograf: Vibeke Steinsholm.

Hvert år deler Nordnorsk kunstnersenter ut midler til uavhengige prosjekter som foregår i Nord-Norge, og som er initiert av kunstnere. På den måten håper vi å komme enda et skritt videre med å spre kunst til steder der de tradisjonelle arenaene for kunst er en mangelvare. Her er gjerne også utradisjonelle visningsformer nødvendig, noe vi oppmuntrer til med midlene. Samtidig ønsker vi å gi kunstnerne muligheten til å fordype seg i langvarige prosesser og undersøkelser. I år mottok vi 28 søknader om støtte, og totalt ble det søkt om 2 216 824. NNKS hadde 250 000 å tildele, som ble fordelt på fem prosjekter.

Les mer på Nordnorsk kunstnersenter