L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Årsmøte 20.mars 2020 i Bodø

Se Kunst i Nord-Norge avholder årsmøte 20.mars 2020 i Bodø.

28.11.201914:47 SE KUNST

Velkommen til årsmøte 2020 som avholdes fredag 20.mars kl. 17:00-19:00 hos Atelier NŌUA, Storgata 56 i Bodø.

Alle medlemmer i SE KUNST har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare delegater har stemmerett.

SE KUNST GIR REISESTØTTE til årsmøtets delegater med inntil 2 500 kr for reisekostnader over 500 kr. Reisestøtte gjelder for medlemmer som driver på frivillig basis.

Sakspapirer sendes ut til medlemmer pr. mail 3 uker før årsmøte. Delegater vil også motta sakspapirene i posten.

Påmelding til årsmøte:
Send påmelding til årsmøte innen 20.februar til post@sekunst.no

I tillegg til årsmøte byr vi på kunsthistorisk foredrag og KUNSTBLIKK lørdag 21. mars. 

Vi har gjort prisavtale med Skagen hotell for noen rom fra 20.mars til 21. mars. Kr. 725,- for enkeltrom. Ta kontakt direkte med hotellet dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet. Prisavtalen gjelder frem til 28. februar. Ved bestilling så må du oppgi oss som referanse.