Webinar om Barentskult onsdag 4. november.

Faglig råd for BarentsKult og Barentssekretariatet inviterer til å lære mer om BarentsKult-programmet.

Kilde: Barentssekretariatet
Publisert 14.oktober 2020

BarentsKult finansierer samarbeidsprosjekter mellom norske og russiske kunstnere og kulturaktører som har mål om å skape nye kunst. 

Webinaret er rettet mot aktører som ønsker å lære mer om BarentsKult og mulighetene programmet gir. Både nye og erfarne søkere er velkomne til å delta.

webinar om Barentskult er onsdag 4. november.

Les mer om BarentsKult og påmelding her