"SKARE" - Marit Ellisiv Landsend, vises i Alta kunstforening 14.-25.april

I lokalene til Alta kunstforening har en flokk ryper øyensynlig invadert utstillingsrommet og de har flokket seg sammen i trange kråer, på gulvet og under eller oppå de få møblene.

"SKARE" - Marit Ellisiv Landsend
14. -25.april i Alta kunstforening
Tekst og foto: Alta kunstforening

Når dyr søker seg inn i områder bebodde av andre dyr oppstår det konflikter mellom artenes måte å organisere seg på. Menneskearten overtar dyrs leveområder litt etter litt og presser ut både arter og truer mangfoldet - i dette scenarioet er rollene snudd.

I lokalene til kunstforeningen har en flokk ryper øyensynlig invadert utstillingsrommet og de har flokket seg sammen i trange kråer, på gulvet. under eller oppå de få møblene. Vegger og gulv i kunstforeningen er malt hvite, ikke ulikt et vanlig galleri, men heller ikke ulikt rypas naturlige habitat. Rypa har i dette tilfelle invadert en bygning. Men sett fra fuglens synsvinkel, er det forskjell på utendørs og innendørs?

Naturbarnet Marit
Teksten er løst basert på en samtale med Marit Ellisiv Landsend gjort av Anneli Stiberg i podcasten Hello X. Episoden ble publisert 06.juni 2019.

Marit Ellisiv Landsend jobber med keramikk og har siden 1991 bodd og jobbet i Nord-Norge og da helst i sitt studio på Troms Fylkeskultursenter i Tromsø. Siden 2014 har hun jobbet med prosjektet «De uskyldige» og kunstneren forteller at dette er en måte hun får utløp for sitt miljøengasjement på.

–Det føles veldig fint og kunne gjøre dette, det er noe jeg har veldig lyst til, sier hun. Marit kommer opprinnelig fra en gard i Valdres og er veldig knyttet til naturen. Grunnen til at hun flyttet fra Sør- til Nord-Norge var familiære årsaker og hun forteller at det egentlig var et prøveprosjekt, men at trivselen var så stor at oppholdet ble permanent.

–Naturen ligger meg veldig nær, og det er den som betyr mest for meg egentlig. Jeg har bodd i by i mange år men å komme til nord var som å komme hjem. Jeg har blitt svært bevisst på at vi alle er totalt avhengige av naturen. Vi tror kanskje at vi fjerner oss fra den ved å bo i by, men det gjør vi ikke. En by ligger også i naturen, sier hun. I det langvarige prosjektet sitt har kunstneren fokusert på de fem dyrene som skifter farge om høsten: polarrev, hare, rype, røyskatt og snømus. Da hun ville gå i dybden på dette fenomenet kontaktet hun forskere på universitetet i Tromsø. De kunne fortelle at det er mørket som gjør at dyrene skifter farge. Så snart det begynner å bli mørkt om høsten så skjer en hormonendring i dyrene.

–Denne endringen skjer uavhengig om det kommer snø eller ikke, forteller hun. Dyrene blir dermed et lett bytte for andre dyr hvis de lyser hvitt når de egentlig skulle vært kamuflert i snø. Miljøendringene går raskere enn de klarer å følge med på, sier hun.

Marit Landsend har sin kunstutdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole samt fra Kunstakademiet i Lisboa. Hun stilte ut «De uskyldige» på Høstutstillingen i 2018 og har hatt flere soloutstillinger og utsmykkingsoppdrag det siste året. Hun jobber også som kunstkonsulent. Landsend er innkjøpt av Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Norsk kulturråd og Nordnorsk Kunstmuseum.

Mer informasjon på nettsiden Alta-kunstforening og facebook

Les mer om kunstneren 

Invitasjon fra Alta kunstforening (PDF)