Utstillingen "IRL" i Stormen kunst 15.februar - 29.mars

Utstillingstittelen «IRL» hinter til opplevelsen av å stå midt i mellom to landskap; mellom noe fysisk og noe immaterielt, mellom det biologiske og ikke-biologiske, eller mellom det emosjonelle og det rasjonelle.

Utstillingen "IRL" i Stormen kunst/dáidda 15.februar - 29.mars.
Produsent, tekst og foto: Stormen kunst, Bodø.

I utstillingen "IRL" jobber de tre kunstnerne Linn Rebekka Åmo, Christine Malnes og Hilde Frantzen med ulike måter og kartlegge indre og ytre landskap. Gjennom tekstil, skulptur ogI utstillingen "IRL" jobber de tre kunstnerne med ulike måter og kartlegge indre og ytre landskap. Gjennom tekstil, skulptur ogvideo utforsker de på hver sin måte tingenes tilstedeværelse.


Linn Rebekka Åmo (f.1978) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Bergen og er bosatt i Bodø. Hun har vist arbeider ved Høstutstillingen, Bodø kunstforening, RAKE visningsrom, Trøndelagsutstillingen og Nordnorsken.

Åmo arbeider med sosiale landskap i tekstil. Landskapene i arbeidene omfavner uformelle og formelle systemer som vi finner hos forskjellige grupper mennesker. Hun bruker abstrakte former og farger for å understreke og belyse sosiale strukturer. Hun arbeider med tekstiler i forskjelige format og varianter, samler, klipper, limer og syr. Resultatet blir tekstilearbeider med maleriske kvaliteter.

Christine Malnes (f.1978) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra Kunstakademiene i Trondheim og Oslo (2007-2012). De siste årene har hun vist videoarbeid ved blant annet Trøndelagsutstillingen, Galleri BOA, Bodø kunstforening, House of Foundation, Høstustillingen og Østlandsutstillingen.

Malnes er interessert i hvordan moderne teknologi og forbruk former måten vi forstår oss selv, og verden rundt oss på. En tilsynelatende uendelig strøm av informasjon utfordrer i dag klassiske prinsipper om struktur, sammenheng og kontekst. Kategoriene trivielt og verdifullt, viktig og uviktig, privat og offentlig er blitt diffuse. Fakta og fiksjon blandes. Hierarki blir nettverk. De store, lineære fortellingene smuldrer opp, og det blir hvert enkelt menneskes oppgave å skape sin egen historie i kakofonien av religion, filosofi, politikk, vitenskap, kvakksalveri og selvhjelpslitteratur.

Hilde Frantzen (f. 1982) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunst og Håndtverksskolen i Bergen. Med en Bachelor fra tekstil-avdelingen og en master fra Kunstakademiet. Frantzen har de senere årene stilt ut ved blant annet på Høstutstillingen, Vest og Øst- landsutstillingen, Babel Visningsrom for kunst i Trondheim, Soft Galleri i Oslo, Galleri Svalbard, KRAFT, Bergen og Trondheim Kunstforening.

Frantzen har over lengre tid jobbet med et typografisk prosjekt der hun fanger og måler bevegelsene i bakken ved bruk av tekstil. Hilde tar med seg tekstiler med malte rutenett og mønster ut i naturen, som hun så legger på bakken og presser ned i sprekker og groper slik at stoffet tar form av landskapet. I prosessen føyer tekstilen og mønsteret seg etter naturen og Hilde sitter igjen med en grafisk oversikt over bevegelsene i bakken.
Les mer om kunstnerne på:
http://linnrebekkaamo.no/
http://www.hildefrantzen.com/
https://www.christinemalnes.no/

Åpningstider for Stormen kunst: Les mer

Les Kunsthåndsverks anmeldelse av utstillingen: http://www.kunsthandverk.no/anmeldelser

KUNSTBLIKK 16. MARS (utsatt på grunn av tiltakene vedr. koronasmitte)
I forbindelse med utstillingen inviterer SE KUNST i samarbeid med Stormen kunst til KUNSTBLIKK hvor vi retter blikket mot Linn Rebekka Åmo sitt kunstnerskap og hennes verk i gruppeutstillingen. Linn tar oss med på omvisning og Kristoffer Dolmen tar for seg kunstnerskapet i samtale med Linn. Mer info. kommer!