KORO fordeler 10 millioner kroner i prosjektstøtte gjennom Lokalsamfunnsordningen.

Nå ligger søknadsskjemaene ute. Søknadsfrist er 1. februar 2022.

AKTUELT

Klippet fra KORO sin nettside

Lokalsamfunnsordningen har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

KORO støtter tiltak som styrker kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. I denne sammenhengen ser de etter prosjekter som blant annet bidrar til:

  • Et kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold
  • Å skape sterkere og mer levedyktige lokalsamfunn, for eksempel prosjekter som er knyttet til by- og stedsutviklingsprosesser, eller kunstprosjekter som skaper eller utvikler lokale arenaer og møteplasser.
  • Å gi kunstneriske ytringer en sentral plass i samfunnet og gjøre kunstnere til aktive bidragsytere i offentligheten.
  • At flere kan ta del i kunst og kultur uavhengig av bosted og kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn.

KORO vil legge vekt på hvordan prosjektene er kunstfaglig begrunnet, planlagt og tenkt gjennomført.

Les mer på nettsiden koro.no