Ny arena for samisk design

2.- 9. februar 2020 Šoop Šoop – Sámi Design Days 2020
er den første profesjonelle samiske designmessen som arrangeres i Norge. Dette skal bli en ny arena og møteplass for designere, produsenter, tradisjonelle håndverkere og innkjøpere fra hele landet midt i en av Sápmis største byer, Tromsø.

ŠOOP ŠOOP – SÁMI DESIGN DAYS 2020, 4. – 5. FEBRUAR 2020, RØDBANKEN, TROMSØ
Tekst: Sámi Design Days. Foto: Marie Louise Somby/Árvu designbyrå

De samiske designdagene skal fremme både store og små aktører og produsenter innen design fra Norge for å tilgjengeliggjøre deres produkter til motebutikker, interiørforretninger, gallerier, museer og øvrig. Her skal man fremme hvordan samisk design kan være synlig langt utover det tradisjonelle turistmarked. I en leken og urban setting skal de samiske designdagene vise frem mangfoldet i samisk identitetsuttrykk med respekt for tradisjonell kultur og identitet.

Under designdagene vil det være duket for å se det beste av samisk design innenfor klær, smykker og interiør, visning av produktlanseringer for kommende sesong til innkjøpere. Dette skal være en arena for produsenter å vise seg til et marked som strekker seg utover lokalmarkedet som de fleste selger til. Samtidig skal messen åpne for at flere utenfor Sápmi får øynene opp for at samiske varer er mer enn kofter og kniver.

Šoop Šoop 2020 følger en etisk plattform som skal bidra til at produsenter og innkjøpere får økt kunnskap om forvaltning av samisk identitet og kultur i en kommersiell setting. Dette innebærer en forståelse for at samiske kulturuttrykk skal fremmes på en respektfull måte, for eksempel at tradisjonelle kofter følger familie og kulturtilhørighet, mens samiske designobjekter som skjerf, klær og smykker er tilgjengelig for alle.

Šoop Šoop 2020 arrangeres av Sametinget, Árvu designbyrå, Være og Kreativ Industri som en del av Samisk uke i Tromsø 2.- 9. februar 2020..