"Ellos eatnu / La elva leve / Let the River Flow"

Oarjje-Romssa Musea / Sør Troms Museum viser kunstutstillingen "La elva leve". Viljen til suverenitet og en ny verdslighet på Trondenes Historiske Senter. Visningsperiode: 03.02.-01.03.2020.

Foto: Pressefoto fra OCA / Herman Dreyer

Utstillingen viser samiske kunstneres rolle under Alta aksjonen samt hvordan yngre generasjoner tar opp arven etter Alta kampen. Utstillingen åpnes av sametingspresident Aili Keskitalo.

Arrangementet er e n del av Sámi mánnu / Samisk måned i Harstad Museets program er i år som hvert år utvidet til en samisk måned med mange foredrag, konserter og debatt.

Utstillingen Ellos eatnu/La elva leve/Let the River Flow markerer at det er 40 år siden Alta-kampen og viser de samiske kunstnernes deltagelse i denne, samt solidariteten fra ikke-samiske kunstnerkolleger. Toneangivende samiske samtidskunstnere og duodji-utøvere viser sjeldne kunstverk som er viktige i både den samiske og globale historien, både kulturelt og politisk. I utstillingen vises også historiske objekter og arkivmateriale fra Alta-aksjonen, og nye kunstverk av yngre generasjoner kunstnere som tar opp arven etter Alta-kampen. Utstillingen er resultat av tre års dialog med kunstnere, akademikere og andre kulturelle ressurspersoner fra hele Sápmi som strekker seg over fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland.

Les mer på Sør-Troms museums nettside