13 kunstforeninger over hele landet velges ut til å utvikle lokale prosjekter.

Norske Kunstforeninger skriver på sin nettside at de mottar 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til en videreføring av det nasjonale NåDa-prosjektet i en treårsperiode.

Publisert 21.01.2021 av Norske Kunstforeninger

2 millioner tildelt nytt NåDa-prosjekt

- I prosjektet får ungdommer mulighet til å skape kunst i samarbeid med samtidskunstnere, med utgangspunkt i lokale kulturminner. 13 kunstforeninger over hele landet vil velges ut til å utvikle lokale prosjekter.

– Norske Kunstforeninger har nok en gang mottatt en betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, som gjør oss i stand til å tilby ungdommer deltakelse i kunstproduksjon i en kunstforening, i samarbeid med profesjonelle kunstnere. NåDa-prosjektet som ble gjennomført i 2017–2019 er et godt eksempel på at en kunstforening kan bli et vellykket møtepunkt for ungdom, samtidskunst og kulturminner. Sparebankstiftelsen DNB ga også generøs støtte til dette første prosjektet. I tilbakemeldingene vektla ungdommene som deltok i NåDa egenutvikling, større selvtillit, innsikt i hvordan en kunstner arbeider og større forståelse av det visuelle kunstfeltet, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

Les mer om prosjektet på kunstforeninger.no