Ungkunststipend 2022 - søknadsfrist 26. februar

Festspillene i Nord-Norge søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk og deler hvert år ut inntil to stipender på 170.000 kroner hver til våre ungkunstnere.

Publisert 05.02.2021
Festspillene i Nord-Norge


Festspillene i Nord-Norge har i over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum.

Les mer på nettsiden Festspillene i Nord-Norge